Milujem pani P...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Došlo mi e-mailom...

2 roky do roku 2012 - co o nich říká Východní astrologie
19.11.2010
2 roky do roku 2012 - co o nich říká Východní astrologie
Astrolog Jaromír Voborský Vám nabízí možnost sledovat průběh dokonalé synchronicity vesmíru skrze MOUDRO TAOISTICKÉ ASTROLOGIE. Pojďme nahlédnout na tři roky po sobě jdoucí - počínaje letošním rokem 2010 a konče rokem 2012.

Milé sestřičky a bráškové,
Osobně - aniž bych Vás chtěl předem jakkoliv ovlivňovat - cítím zcela ,,logickou“ návaznost, jenž nás v dění připravuje na ,,završení“ Mayského kalendáře v roce uvedeném... Omlouvám se těm, kterým se bude stať zdát obsáhlá - uvedeno je opravdu JEN TO NEJPODSTATNĚJŠÍ...
Hluboké moudro TAO učení se projevuje do symboliky jednotlivých let - ,,stupňů“, směřující k VĚKU VODNÁŘSKÉMU -,,ZLATÉMU VĚKU“...

ROK 2010 je rokem ,,BÍLÉHO TYGRA“
- analogické znamení ze západního zvěrokruhu je znamení VODNÁŘE. Tomuto znamení vládne planeta URAN.Všichni dobře víme jak „,radioaktivní“ Uran působí. Je představitelem VYŠŠÍCH ÚROVNÍ VĚDOMÍ, (vyššího ,,já“) a totálního ROZKLADU všeho starého- přežitého. Umožňuje projev NOVÉMU - VZNIKAJÍCÍMU. ,,ON“, je revolucionář a je o něm známo, že působí jako ,,blesk z čistého nebe“. Mimo jiné je VODNÁŘ přinašeč MOUDRA a moudro získáváme často skrze ,,bolestivé“ prožitky... (což se nyní děje).
Tento rok osobně vnímám přesně dle výše uvedené charakteristiky - prudké nečekané změny, záplavy, požáry, polomy, sesuvy půdy, seismická činnost... jde doslova o ,,převraty“ silně působící na LIDSKÉ PROMĚNY VĚDOMÍ. Je to ,,čas“, ukazující nám SKUTEČNÉ HODNOTY! Toto ,,zemětřesení“ lze vysledovat ve všech oblastech lidské činnosti... politika, ekonomika, hospodářství.... Přicházejí VELMI SILNÉ IMPULZY, aby se naše VĚDOMÍ posunulo SPRÁVNÝM SMĚREM - směrem k INTEGRITĚ...
Mnoho z nás prožívá životní krize (,,načasované“), abychom se v ten správný okamžik všichni sešli v JEDNOM BODĚ!
Proto má tento rok takovou intenzitu a v současnosti VŠE GRADUJE. Vodnář- ,,Bílý Tygr“ je nástrojem celoplanetárního očistce a to, jak se říká ,,z gruntu“! Všichni jsme ,,propíráni“ - především na CITOVĚ - EMOČNÍCH úrovních, abychom pobrali MOUDRO s VĚDOMÍM HODNOT... Máme se naučit NEZAMĚŇOVAT ,,pomocné prostředky“ (metrixu) za HODNOTY VZTAHŮ- VLASTNÍHO SVĚTELNÉHO BYTÍ...

Co o tomto roku praví TAO-ASTROLOGIE?
- než na charakteristiku nahlédneme - je dobré vědět pro porovnání, že ,,BÍLÝ TYGR“ byl vládcem roku 1950-1951 (od února do února). Všichni dobře víme, jak se ,,padesátá léta“ projevovala - jaké čistky, jaké napětí... i občas jaká bolest byla prožívána... Přirozeně, že nyní je lidstvo vibračně o mnoho výše, ale nejsou si tyto roky BÍLÉHO TYGRA V NĚČEM PODOBNÉ?! Kdo se umí VCÍTIT, jistě nalezne pravdivou odpověď... Padesátá léta byla charakteristická ,,studenou válkou“.... A hledal se ,,třídní nepřítel“...V současnosti jde spíše o DUCHOVNÍ KONFLIKT odehrávající se v nás samotných. Je to konflikt SKUTEČNÉ PRAVDY V ČLOVĚKU... s ILUZEMI EGA!!!....
Takže: ,,TYGR“ - klíčová slova: SÍLA (projevu); ODVAHA ( jít cestou Světelné Pravdy), VŮDCOVSTVÍ...
Rok ,,Bílého Tygra“: už sám název s přídomkem BÍLÝ něco napovídá o ,,očistci“ a jeho síle projevu. Tento tygr je představitelem podzimu (padá na zem listí – doba, tlení, rozkladu starého...) a je kovový. KOV, jak známo v živlovém pentagramu představuje orgány PLIC A TLUSTÉHO STŘEVA. Plíce jsou ovládány Lunou = jinem a představují ženský citově-intuitivní princip a zároveň duši člověka. Také se vztahují k DOMOVU a RODINĚ.Vše jmenované se skutečně velmi intenzivně řeší. PLÍCE nás spojují ,,s vnějším světem“- s celým vesmírem A SPOJOVÁNÍ JE TÉMA DNE! Tlusté střevo(jang) je představitelem imunity = jak jsme odolní vůči nemocem, čili, jak jsme v rovnováze! (Váhy – Venuše = LÁSKA). Zároveň úkolem tlustého střeva je: ODDĚLOVÁNÍ ČISTÉHO OD NEČISTÉHO!!... a PŘESNĚ O TOMTO SE V NAŠICH VĚDOMÍCH HRAJE! Toto je od člověka ,,Syna“ požadováno!
TOTO, je onen ,,OČISTEC“, kterým všichni procházíme....
Čínský Bůh hojnosti jezdí na Tygrovi, neboť Tygr přináší štěstí (skrze očistu - logicky přijde...) Tygr = vyšší vědomí ,,ZAHÁNÍ ZLODĚJE“ (jistě asi víme co je tímto ,,myšleno,,) - dále ,,ZAHÁNÍ ZLÉ DUCHY“ (rovněž snadno pochopitelné...) a také ,,OCHRAŇUJE PŘED POŽÁREM“(nekontrolovatelný JANG - excesy EGA...)
Rok Tygra je rokem bouřlivé kreativity, smělosti, progrese a velkoleposti. VŠECHNY ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI SE ZNĚKOLIKANÁSOBUJÍ! JE TO DOBA EXTRÉMŮ, NEKLIDU A ROZRUŠENÍ (nápor na CNS, vegetativa... a tyto ,,spravuje“, kdo jiný než SÁM URAN!- to je ale ,,náhodička“). Tento rok je příznačný tím, že ty ,,nejšílenější sny se mohou stát skutečností. LZE OČEKÁVAT MASIVNÍ SPOLEČENSKÉ ZMĚNY, POLITICKÉ BOUŘE, I VOJENSKÉ PŘEVRATY... ,,KOV,, totiž ve svém jangovém projevu symbolizuje zbraň!
Rok Bílého Tygra je charakteristický hledáním PRAVDY (lásky), spravedlnosti, nezávislosti, (osvobození od iluzí), pevnou vůlí, přímostí a odhodlanost (nalézt Cestu). Takto se toto znamení stává jedním z nejmocnějších z Taoistického zvěrokruhu. Bílý Tygr miluje svobodu a je velký bojovník - pracuje svědomitě na ,,dokončení svých úkolů“. NEMÁ POCHOPENÍ ,,PRO LIDSKÉ SLABOSTI“ (iluze,nešvary...) a vstupuje tam, kde je třeba nasadit odvahu. V roce Tygra přichází ke slovu ZODPOVĚDNOST a TRPĚLIVOST. Je třeba odložit umíněnost a akceptovat NUTNOST ZMĚN = VLASTNÍ TRANSFORMACI. Neměla by se hledat ODPLATA za minulé křivdy ale velkoryse zapomenout.
JEHO ,,LEKCE“ je o EMOCÍCH!

Po roku Bílého Tygra jenž končí 2.2.2011 ,,nastupuje“ - přichází ke slovu - dnem 3.2.2011- do 22.1.2012 rok ,,STŘÍBRNÉHO ZAJÍCE“
ROK STŘÍBRNÉHO ZAJÍCE
- již samo stříbro je prvkem Lunárním = ženským, jinovým. Má vztah k rodině, domovu, duši, intuici, citu... Kdo pozorně vnímá, zjišťuje, že tento rok řeší podobné ,,atributy“ jako rok předchozí... ALE ZCELA JINÝM ZPŮSOBEM!
Tento rok Zajíce odpovídá západnímu znamení Ryb.
Klíčová slova: KAMARÁDSTVÍ, DIPLOMACIE, PŘIZPŮSOBIVOST...!
Není úžasné, jak po předchozím doslova bouřlivě-revolučním roku, kdy všichni projdou HLUBOKÝM ,,OČISTCEM“, nastoupí rok s těmito výše uvedenými kvalitami?! Neumím si představit jak bychom mohli žíti INTEGRITU tohoto roku bez toho, aniž bychom prošli ,,zemětřesením“ v našich VĚDOMÍCH skrze rok Bílého Tygra!.... Znamení Ryb je symbol nekonečného Oceánu Stvoření, kde vše SVOBODNĚ SDÍLÍ existenci v klidu, v míru, v lásce... Je to znamení, ve kterém přišel Kristus, aby nás učil VZÁJEMNOSTI...
Čím je tento rok ,,stříbrného zajíce“ charakteristický? Dle legendy jde o Měsíční Bohyni- ochránkyni dětí (,,děti Boží“). Zajíc hned po narození, na rozdíl od králíka, má teplý kožíšek (,,teplo“) a výtečný zrak (,,vhled do věcí“)...něco jako intuici - napojení...
ROK ZAJÍCE je obdobím KLIDU, TICHOSTI, VOLNÉHO ČASU, a ZOTAVENÍ po předchozím roku Tygra. Lidé se mohou těšit uměleckými zážitky, dobrým jídlem, přepychem...(něco jako ,,roh hojnosti“). Peníze se v tomto roce snadno vydělávají, ale také snadno utrácejí. Je to rok pohodlí, před nastartováním roku následného = ,,ČERNÉHO DRAKA“. Ve světovém měřítku rok Stříbrného Zajíce přináší DIPLOMATICKÉ, POLITICKÉ A MÍROVÉ DOHODY!
STŘÍBRNÝ ZAJÍC je ,,kovový zajíc“ (jako předchozí Bílý Tygr...) ALE JE JINOVÝ na rozdíl od JANG Tygra...Symbolikou je ,,kotel“ (vnímám grál - duchovní podstatu ,,člověka“).
Kovové vlastnosti jsou: SPRAVEDLIVOST, NEZÁVISLOST, PEVNÁ VŮLE SÍLA, PŘÍTOMNOST (být ,,teď - a tady“) ODHODLANOST, SOUSTTŘEDĚNOST... K jeho vlastnostem dále patří ODVÁŽNOST a VELKÁ FYZICKÁ SÍLA, jakož i PŘESVĚDČENÍ (,,víra“) a ZOTAVUJÍCÍ SCHOPNOST = (REGENERACE - UZDRAVOVÁNÍ). Jeho vlastnosti mu umožňují ,,vůdcovství“, neboť zde nechybí rozhodnost a CÍLE-VĚDOMOST! Je to ,,znalec“se smyslem pro UŠLECHTILÉ a VKUSNÉ. Rozhodně odmítá všechny vulgární projevy. Dokáže se VCIŤOVAT do psychických pochodů lidí... Protože Zajícovou ,,větví země“ je ,,dřevo“ - a kov se dřevem jsou v konfliktu, bývá Zajíc ,,blokován“ ve svém EMOCIÁLNÍM a INTELEKTUÁLNÍM rozvoji (budou omezovány negativní emoce a ,,rozum“ - posílí se CITOVÉ A INTUITIVNÍ kvality člověka), což jest velmi dobré z pohledu kam směřujeme. Proto se budou řešit vnitřní konflikty. Zajíc MUSÍ integrovat do svého charakteru OBOJÍ jak kovové - tak dřevěné kvality! Nejlepším způsobem jak tohoto dosáhnout je:,,ZPOMALIT SVŮJ BĚH“! (zklidnit tempo, zastavit se...nalézt VNITŘNÍ MÍR!...). Má rovněž za úkol nenechat se OVLÁDAT SVÝMI MATERIALSTICKÝMI ambicemi ( matrix- touha vlastnit...). Je třeba ODLOŽIT PESIMISMUS - být optimistou, ve vnitřním Světle- neošklivit si sama sebe. (jsme přece ,,DĚTI SVĚTLA“!! Zajícovi prospívá: odložit umíněnost, (modly matrixu) a AKCEPTOVAT NUTNOST ZMĚN! ... s tím, že se přestane lpět na minulosti. Jeho úkolem je nalézt v sobě HARMONII A ROVNOVÁHU = UZDRAVENÍ!

Následným rokem - po roku Stříbrného Zajíce je ,,ROK ČERNÉHO DRAKA“
- začíná 23.1.2012 a trvá do 9.2.2013.
Tento rok koresponduje se završením Mayského kalendáře a planetárním přechodem do 5. dimenze...
Klíčová slova: SÍLA ,VÁŠEŇ, CÍL (!)
Drak odpovídá západnímu znamení Skopce (Berana). Toto znamení ,,nastupuje“ okolo 21. března, což jest PRVNÍ JARNÍ DEN! = PŘÍCHOD JARA! - kdy vše skryté-zaseté sémě ze tmy vystupuje a dere se SILOU SVĚTLA na povrch aby se zviditelnilo... Toto činí síla Slunce, která je ŽIVOTNÍ SILOU a v Beranu je POVÝŠENA!! Tato mohutná síla je tudíž ,,hnací silou“ roku Draka- a přináší ,,JARO“- Světelnou obrodu našim bytostem...
Drak na rozdíl od našeho pojetí je v Asijské kultuře velmi pozitivním symbolem - není zlý, ani nepřátelský, ale NAOPAK! Symbolizuje MOUDROST, VZNEŠENOST, BLAHOBYT, BENEVOLENCI a ŠLECHETNOST. Je nesmírně DUCHOVNÍ - střeží svatyně a chrámy a připisují se mu ,,magické“ (transformační) vlastnosti. (Není náhodou rok 2012 právě o TOMTO?) čínský nebeský drak ochraňuje božstvo na ,,nebi“. Rok Draka je rokem AMBICÍ, SMĚLOSTI A SÍLY (!)- VŠECHNY UDÁLOSTI GRADUJÍ A NABÝVAJÍ NA INTENZITĚ. Dračí vitalita a energie vyvolávají u lidí nečekaně výrazný optimismus. Rok Draka je ideální rok pro POČÁTEK čehokoliv. Ve světovém měřítku lze očekávat, že tento rok přinese nějaké ZÁSADNÍ ,,OHLASY“ Z NITRA ZEMĚ! (síla projevu Gáii)...
ČERNÝ DRAK  - je VODNÍ - JINOVÝ. Jeho symbolem je: VLNA! (tsunami?) VODA mírní dračí - jinak JANGOVOU povahu. Projevuje se: INTUICE, CITOVOST, SOUCIT, smysl pro DOMOV A RODINU (pro JEDNOTU). Dochází k průniku do hlubokých dimenzí života a prožívání INTENZIVNÍCH CITŮ. Dračí ,,větví země“- je opět jako předchozí dva roky Tygra a Zajíce- DŘEVO!! Jenže ZDE NENÍ ,,KONFLIKTU“! Voda Černého draka DŘEVO vyživuje - dodává mu sílu! Takto vodou sycený Drak dokáže naplnit potřeby nejen své, ale i ostatních. ČERNÝ DRAK je MOCNÝ, VZNEŠENÝ, SMYSLNÝ - DUCHOVNĚ A METAFYZICKY založený.... s TOUHOU RŮST!!! Má pověst ,,vášnivého milence“ (mystická svatba). Při práci spolehlivě INICUJE a DOKONČUJE (,,ZAVRŠENÍ“)- co si předsevzal. Je perfekcionista a nastavuje si vysoké standarty. Průměrnost ho nezajímá! ČERNÝ DRAK se rád ODEVZDÁVÁ KU PROSPĚCHU VŠEOBECNÉHO BLAHA! Je od přirozenosti LASKAVÝ a zřídka kdy neuctivý k druhým.  Nezajímá ho, co si ,,myslí malí lidé“ (nejde o postavení, ale o úroveň vědomí..) ÚKOLEM ČERNÉHO DRAKA JE: ,,PŘEKONAT STRACH“!!!.... a přesně o TOTO se ZDE hraje! Máme se stát AKTIVNÍMI ÚČASTNÍKY ŽIVOTA...což prozatím není... Jde totiž o žití vlastní SVĚTELNÉ PŘIROZENOSTI - ,,BOŽÍ JISKRY V NÁS“....
...končí výňatek z Taoistické astrologie. Osobně se domnívám, že výše uvedené charakteristiky jednotlivých let na sebe ve ,,vesmírném programu“ docela pěkně navazují a velmi dobře se doplňují.... To je můj pocit, který nemá ,,za úkol“ovlivnit Vaše VĚDOMÍ, neboť si jistě každý uděláte svůj vlastní „obraz“...
Přeji, aby vše uvedené sloužilo JEN a JEN K UŽITKU a napomohlo odstranit ,,chmury“ ze současného dění - spíše naopak- pomohlo posílit energii OPTIMISMU.... Prostě, je TO PŘESNĚ TAK, JAK MÁ BÝT!
KRÁSNÉ SLUNÍČKOVÉ DNY i ,,pod mrakem“ Vám všem

ze Srdce přeje Jaromír
Email k eventuelním dotazům : voborskyj @ atlas . c

LEKCE DO ŽIVOTA

První lekce
Manželka zrovna vystoupila ze sprchy a manžel se chystá se sprchovat, když v tom zazní dole v hale zvonek. Manželka si přes sebe přehodí osušku a jde otevřít. Před dveřmi stojí soused Bob.
Ještě dříve, než žena stačí otevřít ústa, Bob spustí: "Dám ti 800 dolarů, když si tu osušku na chvíli sundáš."
Po krátkém rozmyšlení nechá žena osušku sklouznout a zůstane před Bobem jen v Evině rouše. Bob chvíli kouká, pak dá ženě 800 dolarů a odejde.
"Kdo to byl?", ptá se manžel, když se žena vrátila. "Jenom Bob od vedle."
"To je fájn, že přišel. Dal ti těch 800 dolarů, které mi visí?"
Poučení:
Existuje-li důležitá informace ohledně budoucích zisků, je lépe riskovat a akcionářům to sdělit včas. Zamezíte tím možnému nepříjemnému odhalení v budoucnosti.

Druhá lekce
Duchovní nabídl jeptišce svezení. Když nastupovala, odhalila na okamžik lýtko. Duchovního ten pohled tak vzrušil, že vzápětí téměř naboural. Když vyrovnal řízení a uklidnil se, položil opatrně jeptišce ruku na koleno.
"Otče, pamatujete na žalm 129?", zeptala se s nevinným výrazem jeptiška.
Duchovní ruku sundal. Ale po chvíli mu to nedalo a znovu ji položil jeptišce na koleno. Jeptiška se znovu zeptala: "Otče, pamatujete na žalm 129?"
"Promiňte sestro, opravdu nevím, co se to se mnou dnes děje," mumlal duchovní.
Když přijeli do konventu, rozloučili se a duchovní spěchal nahlédnout do Bible. Nalistoval žalm 129 a čte: "Pokračujte v hledání. Nebojte se stoupat výše. Najdete štěstí."
Poučení:
Nemáte-li ve své profesi hluboké znalosti, můžete propást skvělou příležitost.

Třetí lekce
Prodavač, pokladní a jejich šéf jdou společně na oběd. Cestou najdou starou lampu a když ji začnou otírat, objeví se džin: "Splním každému jedno přání," hřímá.

"Prvnímu mně, prvnímu mně, volají prodavač s pokladní."
"Přejte si," vyzve je džin.
"Chtěl bych být na Bahamách, řídit rychlý sportovní člun a nemít žádné starosti," říká prodavač. Puf - a prodavač je pryč.

"Chtěla bych se opalovat na Havaji se svým milým, nechat si dělat masáž a po ruce mít neustálý přísun pina coladas.", říká prodavačka.
Puf - a prodavačka je pryč.

"Tak jste na řadě, ", obrátí se džin na manažera.
"Chci ty dva zpátky než skončí polední přestávka," říká manažer.
Poučení:
Nechte svého šéfa, ať mluví první.

Čtvrtá lekce
Ve větvích stromu seděla vrána a nedělala vůbec nic. Přišel k ní zajíc a ptá se: "Co děláš?"
"Jen tak sedím a koukám."
"Mohu si sednout také?"
"Ale jistě, proč ne."
A tak si zajíc sedl pod strom. Vtom se objevila liška, zajíce chytila a snědla.
Poučení:
Abyste mohli sedět a nic nedělat, musíte sedět hodně vysoko.

Pátá lekce
Svěřuje se krocan býkovi. "Moc bych si přál, abych měl tolik síly, že bych dokázal vyletět až na vršek toho stromu."
"Možná bych měl pro tebe radu," říká býk. "Když budeš denně hrabat v mých výkalech a zobat z nich zrníčka, brzy se posílíš a pak to třeba dokážeš. Je v tom velká výživná hodnota."
Po několika dnech této stravy krocan zjistil, že má dostatek síly vyletět na nejnižší větev. Po dalších několika dnech se mu podařilo dostat se výše a ještě výše, až nakonec opravdu vyletěl až na vrcholek stromu.
Krátce nato jej tam spatřil lovec a krocana sestřelil.
Poučení:
Občas se vám podaří dostat se na vrchol za hovno, ale pamatujte, že to hovno vás tam neudrží.

 

(21.10.2007)

Príroda je čarodejka...

Je tu ďalší deň a srdcia na dlani

Odroda - zeler buľvový - Apium graveolens, L.

Tohtoročná úroda zeleru je požehnaná na zrastené dvojčence do tvaru srdca. Manžel naozaj pracuje v záhradke celým svojim srdcom, je to práca, ktorá ho napĺňa radosťou, pokojom a pohodou ducha, v prestávke prác si rád pri nej  zaspieva, so susedom "prehodí" pár slov, vypije za pohárik ohnivej vody... a veľmi rád pozoruje zázrak prírody, vyklíčenie semienka a jeho rast do konečnej podoby... dokáže o tom hovoriť s láskou a zanietením... tam je jeho s nehou srdce tak naozaj a nefalšovane...

I keď je práca so zemou nie ľahká, stala sa doslova hobby pre môjho manžela v čase dôchodku, hobby  na úžitok nám všetkým doma v rodine.

Takže zostáva poďakovať Bohu za to, že nášho "srdciara" máme a teší nás s výsledkami svojej práce  a delí sa s nami o ním vypestovanú a dopestovanú úrodu.

Obaja máme srdce na dlani a bez kvetnatých slov už takmer štyridsiaty rok, tak nám Boh pomáhaj, aby sme vydržali naďalej a rástli nám plody nielen v záhradke, ale aj plody ducha v rodine. Vnúčatá dedka priam milujú a mne sa splnil sen, má cestu k svojim deťom a vnúčatám láskou vydláždenú a srdcami z úrody v záhradke ovenčenú...

Zeler je nielen známa a v kuchyni často používaná zelenina, ale aj pomerne dôležitá liečivá rastlina. Vňať je bohatá na vitamíny a minerály a je preto vhodná ako potravinový doplnok pre chorých ľudí na cukrovku. Ku tomu éterické oleje s inými zložkami v rastline majú povzbudzujúci účinok na zažívacie orgány. Napríklad betakarotén neutralizuje voľné radikály, kálium reguluje krvný tlak a krvný obeh a uľahčuje človeku pri procese zbavenia sa dnes tak častého stresu. Väčší obsah draslíka totiž upokojuje nervy a zlepšuje u človeka jeho subjektívny stav. pritom vňaťový draslík je výdatnejší ako koreňový. Musím sa zasmiať, keď to píšem, pretože ako jediná z rodiny jedávam po domácky nazvaný obsah listovej zložky polievok, tzv. "vecheť" (vňať cíbikov z cibule, petržlenu a zeleru). Zeler a jeho vňať je výbornou zložkou redukčnej diéty (pritom mám riadnu nadváhu!).
Keď si ale človek chce pomôcť, tak asi štvrtina množstva kália  na jeden deň sa nachádza v približne 150 g zeleru a vňate, čo pokrýva štvrtinu dennej potreby kália pre človeka. Samozrejme, najlepšie je jesť zeler a aj vňať v surovom stave. Zelerové listy sa dajú dobre sušiť a dlho si uchovávajú svoju prenikavú vôňu.

Povieme si aj niečo o pôvode zeleru
Smútočný veniec -

Zeler pochádza z južnej Európy, už Rimania ho používali na okorenenie pokrmov a používali ho aj tak, že z listov zhotovovali smútočné vence. Zeler bol už pred stáročiami používaný ako liečivá rastlina a až následne sa začal pestovať ako zelenina. Len tak pre zaujímavosť, u nás sa udomácnil približne pred dvesto rokmi. Najväčšími milovníkmi zeleru boli a sú Francúzi a práve oni sa zaslúžili o jeho rozšírenie. Okrem toho je zeler už od nepamäti zaraďovaný a aj považovaný za najpôsobivejšie dostupné afrodiziakum. Čistí krv, podporuje trávenie, chuť k jedlu, rýchlo upravuje prekyslenie žalúdka, pálenie záhy a má pôsobivé účinky proti kŕčom. Vy, ktorí ste v živote mali ťažkosti vnútorného rázu viete, že sa zeler odporúča ako liek pri chorobách pečene a niektorých druhoch ekzému. Často sa používa ako močopudný prostriedok, pri liečbe prostaty, Odstraňuje depresiu a pomáha pri bolestiach hlavy, preto je vhodný AKO PREVENCIA. Dokonca upravuje i nespavosť.
Neobsahuje síce veľké množstvo vitamínov, ale zato je veľmi bohatý na nerastné látky ako napríklad: 100 g zeleru obsahuje približne 300 mg draslíka a 70 až 100 mg sodíka, ktorý chráni organizmus pred nadmernou stratou tekutín a má v tele životne dôležitú úlohu. Zeler tiež obsahuje asi 60 mg vápnika, 12 mg horčíka, železo, zinok, meď a vzácne stopové prvky. Sto gramov zeleru - 100 g obsahuje iba 19 kcal, čo privíta každý, kto drží redukčnú diétu, hlavne ak sa snaží denne neprekročiť limit 1300 kalórií. Bez obáv môže byť zaradený v jedálnom lístok každý deň.

Pokiaľ chceme konzumovať zeler, je vhodné uprednostniť jeho úpravu v surovej zložke vzhľadom na to, že je biologicky veľmi cennou zeleninou. Okrem  šalátov a pomazánok ho pripravujeme zapekaný, obaľovaný ako rezeň, ale i sterilizovaný a pod. Ak ho chceme čo najviac zjemniť, postrúhame ho na drobné slížiky. Mladý a čerstvý zeler konzumujeme spolu s inou zeleninou - nakrájaný na menšie kúsky. Zeler môžeme použiť nielen pri varení, napríklad do polievok, či na dochutenie dressingu, ale aj do šalátov. Keď pripravujeme prírodný rezeň, skúsme ho podusiť chvíľu so zelerom a ostatnými vašimi obľúbeným bylinkami... 

Tu je niekoľko receptov  

Zelerová omáčka

Potrebujeme: približne 600 g bravčového mäsa, 1 plnotučnú horčicu, soľ, korenie, 1 kocku "Bujoxu", 1 citrón, 1 stredný zeler, 1 šľahačku.
Príprava: Mäso naklepeme, natrieme horčicou, osolíme a okoreníme. Popražíme ho na oleji s maslom.

Zelerová krémová polievka
Potrebujeme: 300 g zeleru,  30 g hladkej múky, MAGGI Zlatý zeleninový bujón, 100 ml kyslej smotany, 40 g rastlinného tuku, soľ a nadrobno posekáná vňať zeleru.
Postup: Zeler nakrájaný na kocky vložíme do hrnca a v jednom litre vody uvaríme domäkka. Tuk a múku vymiešame a zriedime zelerovým vývarom, pridáme bujón a prevaríme. Zeler rozmixujeme, masu vložíme do pripraveného základu, pridáme kyslú smotanu, osolíme a "prehrejeme". Pri podávaní posypeme posekanou vňaťou.

Exotický zelerový šalát
Potrebujeme: 3 - 4 ešte mladé zelery, 3 - 4 lyžice olivového oleja, 2 natvrdo uvarené vajíčka, hrsť vykôstkovaných olív v pikantnom okorenenom náleve, vinný ocot, soľ a mleté čierne korenie.
Postup: Zelery očistíme a nastrúhame na hrubom strúhadle, pokvapkáme olivovým olejom, premiešame a necháme približne 1 hodinu vychladiť v chladničke. Pridáme na plátky nakrájané vajcia, olivy a dochutíme octom, soľou, korením.

Zelerová pomazánka
Potrebujeme: 1 veľký zeler, mäkkú salámu - približne tretinu váhy zeleru (používam kuraciu alebo šunkovú), 2 až 3 vajcia (podľa veľkosti vajíčok) uvarené natvrdo, 1 biely jogurt, horčicu, soľ a korenie.
Postup: Očistený surový zeler nastrúhame na jemnom strúhadle rovnako ako salámu a vajcia. Vmiešame jogurt, ochutíme horčicou, soľou a korením. Podávame s celozrnným (grahamovým) pečivom.

Bravčové mäso so zelerom
Potrebujeme: 2 rezne, 1 strene veľký zeler, 1 cibuľku, 1 MAGGI Bujox, šťavu z citróna, korenie, soľ. Postup: Mäsové rezne osolíme, okoreníme a opražíme, vyberieme a vo výpeku popražíme cibuľku do sklovita, zalejeme vodou, vložíme rezne späť a dáme rozpustiť MAGGI Bujox. Pridáme šťavu z citrónu a na kocky pokrájaný zeler. Dusíme kým všetko nezmäkne. Potom mäso vyberieme, zeler so šťavou rozmixujeme a zalejeme šľahačkou, mäso vložíme späť a podávame s ryžou.

Zeler so syrom
Potrebujeme: 2 kusy veľkého zeleru, mlieko, postrúhaný tvrdý syr, strúhanku, olej, hladkú múku.
Príprava omáčky: Jeden zeler očistíme a uvaríme vo vode s mliekom v pomere 1:1 (šálka zeleru - šálka mlieka). Z oleja a hladkej múky urobíme zásmažku, zalejeme vývarom a uvaríme omáčku.
Postup: Ďalší zeler nakrájame na drobné kocočky, vložíme do vymasteného pekáča, polejeme práve urobenou omáčkou, posypeme syrom, strúhankou a dáme zapiecť.

Zeler s rajčinami
Potrebujeme: 1 zeler strednej veľkosti, 2 rajčiny, 2 vajcia, kyslá smotana, tvrdý syr (ementál som používala), citrónová šťava, petržlenová vňať, soľ.
Postup: Zeler nastrúhame na drobné kocočky, pokropíme ci
trónovou šťavou, zmiešame so smotanou a osolíme. Pridáme natvrdo uvarené vajíčka nakrájané na väčšie kúsky a rajčiny pokrájané na pekné mesiačiky. Všetko posypeme petržlenovou vňaťou a postrúhaným syrom. Podávame s chlebom ako šalát. Keď som nemala smotanu, použila som bánovecký biely jogurt.

"Bonduelle"

Nedá mi ešte nedoplniť uvedené o reklamný materiál o francúzskom "Bonduelle"

V 18. storočí boli práve Francúzi najväčšími propagátormi tejto zdravej zeleniny, tak snáď nikoho neprekvapí, že práve francúzska značka "Bonduelle" vie snáď najlepšie ako ho spracúvať.
Zeler obsahuje veľa vitamínov, hlavne však vitamín C, vápnik a stopové prvky. Používa sa pri liečbe reumatizmu, pri poruchách trávenia a močového mechúra, posilňuje nervy, napomáha pri odvodňovaní, znižuje krvný tlak, čistí črevá a znižuje obsah cukru v krvi. Okrem toho sa už dlho – a nie neprávom – traduje, že posilňuje mužskú potenciu.
Jedna porcia zeleru (100 g) obsahuje iba 19 kcal, čo je máličko v porovnaní s 1 800 – 2 400 kcal, ktoré denne získavame z našej stravy. Preto sa výborne hodí k tvorbe zdravého a výživného jedálneho lístka pri redukčných diétach.
Sterilizovaný zeler Bonduelle stráca tak výraznú a ostrú chuť, kvôli ktorej mnohí z nás obyčajne po zeleri nesiahnu. Zeler Bonduelle sa stáva jemnejším a menej aromatickým, ocot a antioxidanty uzatvárajú povrch zelerových rezov, takže si táto zelenina uchováva svoju bielo-krémovú farbu a chrumkavosť.
Už to nie je tá nepekná a chuťovo ostrá buľva hodná tak akurát do polievky. Použitie sterilizovaného zeleru Bonduelle je naozaj široké. Vyskúšajte ho do miešaných zeleninových ale aj ovocných šalátov, ako prílohu a oblohu, do polievok, pod mäso, zapečený so syrom, ale aj samotný.

Ku tomu jeden recept s "Bonduelle"

Zelerový šalát Zazi a zapečený zeler
Studený predkrm pre 4 osoby, vhodný aj ako desiata alebo ľahká večera. Potrebujeme:
280 g (pohár 580 ml) sterilizovaného zeleru na rezance Bonduelle, 50 g mrkvy, 200 g šalátovej uhorky, 150 g kyslej smotany, 50 g olivového oleja, sušený cesnak, korenie na tzatziky, soľ.
Postup: Zeler zlejeme a mierne vytlačíme zvyšný nálev. Mrkvu a uhorku očistíme a nastrúhame na rezance, všetko spolu zmiešame. Kyslú smotanu vyšľaháme s olejom, ochutíme cesnakom, korením a soľou. Pridáme k zelenine a  premiešame. Necháme asi hodinu vychladnúť v chladničke a potom podávame.
Pridám svoj obľúbený recept, ktorý som jedávala v čase, keď som nemala ťažkosti s jedením
vajíčok vo varenom či surovom stave.

A na záver pre tých, ktorí majú radi rezne

Vyprážaný zeler
Potrebujeme: 2 veľké zelery, soľ, 1 lyžica octu, 100 g hladkej múky, 3 vajcia, 4 lyžice mlieka, 200 g strúhanky, olej.
Postup: Zeler očistíme, olúpeme, umyjeme a dáme variť do osolenej vody s trochou octu alebo citrónovej šťavy. Uvarený a vychladnutý zeler pokrájame na
asi 1 cm hrubé plátky, obalíme múkou, vajcami rozšľahanými s mliekom a strúhankou a na rozpálenom oleji vypražíme do zlatista.  Podávame so zemiakmi a s tatárskou omáčkou.

Vyprážaný zeler so šunkou
8 plátkov povareného zeleru, 8 plátkov šunky alebo jemnej šunkovej salámy, múka, 2 vajcia, 3 až 4 lyžice postrúhaného syra, masť na vyprážanie.
Očistený a umytý zeler pokrájame na 1,5 cm hrubé kolieska, vložíme ho do osolenej vriacej vody a 4-5 minút povaríme. Vody nech je iba toľko, aby bol zeler zaliaty. Zmäknutý, ale nie do mäkka uvarený zeler vyberieme, na každé koliesko priložíme plátok šunky alebo jemnej šunkovej salámy, obalíme v múke, v rozšľahanom vajci a v postrúhanom syre. Vyprážame v horúcom tuku do zlatista. Tento vyprážaný zeler podávame so zemiakovou kašou a nakrájanými, posolenými surovými rajčinami. Je to vynikajúca pochúťka!

A celkom na záver... aj my máme doma na Slovensku (nielen Francúzi) dobrý sterilizovaný zeler.

Sterilizovaný zeler
Potrebujeme: Zeler, soľ, cukor,
ocot, kyselinu citrónovú, horčičné semeno, nové korenie, čierne korenie, olej, cibuľu,

Nálev: 1 l vody, 25 g soli, 45 g cukru, 0,3 l 8 % octu.

Korenie do jedného pohára s obsahom 0,72 l: pol čajovej lyžičky horčičného semienka, 6 bobuliek čierneho korenia, 6 bobuliek nového korenia.
Postup: Zeler umyjeme, očistíme, pokrájame na plátky s hrúbkou asi 1cm a vložíme do vody s kyselinou citrónovou (na 1 l vody 1 čaj. lyž. kyseliny citrónovej). Potom ho 2-3 minúty predvaríme v okyslenej vode, scedíme a vychladíme v studenej vode.

Do každého pohára (0,72 l) dáme 1 polievkovú lyžicu oleja, korenie a 1-2 plátky cibule. Poháre naplníme pripraveným zelerom, zalejeme nálevom uzatvoríme a sterilizujeme 10-15 minút pri teplote 85 °C. Chladíme voľne na vzduchu.

(18.10.2007)

Príroda je čarodejka...

Zelerové srdce...

Žena moja, no čo chceš odomňa?

Pozri! Dávam Ti celé srdce na dlaň a azda ti to nestačí?

Nuž, s takýmto srdcom na dlani prišiel dnes za mnou manžel. Pestoval ho ako v bavlnke, polieval, listy obtrhával, okopával a nakoniec narástol zeler do podoby, s akou sa oň staral, teda s celým srdcom pracoval v záhradke, aby bola pre nás všetkých hojná úroda zeleniny na zimu.

(9.7.2007 - 05:30h.)

TRÁPENIE  a čo s ním...

Prečo sa trápiš?
V živote sa môžeš trápiť len kvôli dvom veciam:
Si zdravý? Si chorý?
Keď si zdravý,
nemáš sa prečo trápiť.
Keď si chorý,
tak sa tráp len kvôli dvom veciam:
Uzdravíš sa?
Alebo zomrieš?
Keď sa uzdravíš,
nemáš sa prečo trápiť.
Ale ak zomrieš,
tak sa tráp len kvôli dvom veciam:
či sa dostaneš do neba nebo do pekla.
Keď sa dostaneš do neba,
nemáš sa prečo trápiť.
Ale keď sa dostaneš do pekla,
tak budeš natoľko zaneprázdnený pozdravovaním svojich priateľov,
že nebudeš mať čas na trápenie.
Tak prečo sa trápiť?
Buď šťastný!

(Debrecen 2007) 

MAŽORETKÁM PONUKA OD VÝROBCU

Charakteristické vlastnosti palíc:
-biela guma
-tvrdá rúra
-vyrovnanosť
-ochrana proti prederaveniu
.
Zdraženie: 50cm-vá palica o 40 Sk oproti cenníku 55cm-vá palica o 30 Sk oproti cenníku.

1 Škôlkarská mažoretová palica:    190 Sk 230 Sk /40; 45 cm/
2 Mažoretová palica starého tvaru: 320 Sk 390 Sk /50; 55; 60; 65 cm/
3 Zvýšena mažoretová palica starého tvaru: 350 Sk 420 Sk /65; 70; 75 cm/
4 Mažoretová palica nového tvaru: 350 Sk 420 Sk /55; 60; 65; 70; 75 cm/
5 Palica v tvare hviezdy:                   390 Sk 470 Sk /55; 60; 65; 70; 75 cm/
6 Šesťhranná mažoretová palica:   340 Sk 400 Sk /55; 60; 65; 70; 75 cm/
7 Guľatá mažoretová palica:            420 Sk 500 Sk /55; 60; 65; 70; 75 cm/
8 Svietiaca palica:                            280 Sk 336 Sk /60; 65; 70; 75 cm/
9 Svietiaci patrón 7, 10 cm:         24-30 Sk28-36 Sk /na jedno použitie/
10 Svietiaca palica:                         340 Sk 400 Sk /65; 70; 75 cm/
11 Svietiaci patrón 12 cm:                44 Sk 53 Sk /na jedno použitie/
12 Palica so zástavou:(cena bez zástavy)360 Sk 440 Sk /70; 75; 80; 100; 110 cm,
13 Zástava (jedno farebná):              110 Sk 135 Sk
14 Skupinová taška:                           540 Sk 640 Sk /15X17X65 alebo 15X17X75 cm/
15 Kazeta:(kópia informačnej
kazety k paliciam číslom 12)             210 Sk 270 Sk


Poštovné:
pod 5 kg je 1200.- Sk,
nad 5-10 kg je 1600.- Sk.
Ceny sú platné do 1. septembra 2007.
Objednať môžete:
Tel/Fax: 0036 – 52/387-325
Mobil: + 36 – 20 330- 8329
Adresa:
Dombi Imre,
4225 Debrecen
Nagyszentgyörgy u. 1sz.


E-mail: majorette@chello.hu

Platba: pri prevzatí balíka alebo na poukázanie: OTP: 11773384 – 08192107
Keď balík prevezmete na pošte na území Maďarska kupujúci neplatí poštovné.
Keď platíte cez poukázanie v OTP na území Maďarska poukázanie je bezplatné.
Dá sa objednať aj s modrými koncovkami ( 5;7 ).
Peniaze jednoduchšie a lacnejšie pošlete poštovou poukážkou.
Fakturačné ceny na cenníku obsahuje druhý stĺpik.
Prosím dajte mi vedieť, ak nie ste spokojní s výrobkom.

Čo sa deje v našej prírode medzi ľuďmi?

Na fotografii na pozadí tejto sekcie vidíte moju rozumnú a srdcu milú nevestu s vnučkou. Zámerne som dala jej fotografiu do tejto sekcie, pretože je jedno zo žien, ktorá  chápe a snaží sa o to, aby medzi partnermi aj v domácnosti bolo všetko tak, ako má byť, začo jej ďakujem. Má rada nášho syna a svoje deti tak, že im vytvára plnohodnotný domov na báze rodinného dialógu. Mnohé si môžu od nej vziať príklad ako na to, aby to fungovalo a nie ako to v manželstve nejde.

Založte nadáciu týraných a Xantipami prenasledovaných mužov

Prečítala som si  na internete článok: " Mužom ide o život!" a jednoznačne sa prikláňam k názoru vzhľadom k faktu, že momentálne osobne poznám nešťastie jedného mladého muža (nie je moja pokrvná rodina), ktorý je vo väzení vďaka nenávistnej a pomstychtivej manželke, ktorá ho jednoducho ničí a chce zničiť svojou nenažratosťou, hraním divadla týranej ženy, klamstvami... človeku je špatne a musí sa hanbiť za svoj rod  pri takýchto ženách...

V stručnosti.

Pani, (dajme jej meno Serafa), má epilepsiu a dokonale hrá divadlo, epileptické záchvaty, aby nemusela prať plienky, lebo jej "hovienka" v plienkach detí smrdeli a pán (dajme mu meno Emanuel)  malé deti kŕmil, pral, prebaľoval, staral sa o domácnosť, drel ako  vládal, aby bolo všetko ako tak v poriadku,  svoje deti mal veľmi rád. Podrástli deti a  panej začali narastať krídla, pretože on nielenže robil doma všetko čo vládal, no musel okrem toho chodiť do práce a živiť rodinu, už mu nezostávalo toľko času, aby sa jej mohol vrtieť okolo zadku a to bolo zlé, začala žiarliť na neho. Jediný oddych bol pre neho pobyt v prírode počas víkendu dva tri krát do roka a to ju štvalo, lebo on tam bol s inými ľuďmi (ona nechcela ísť, čo znamenalo, nemal ísť bez nej ani on!). Výčitky, plače a báchanie sa o zem, hrané záchvaty.

 ...že epileptické záchvaty len hrá...  prišla a bachla sa  o zem (že má epileptický záchvat... ) keďže som čisto náhodne viacerým ľuďom zachránila život práve pri epileptickom záchvate, bolo mi jasné, že hrá divadlo...  Po piatich minútach vstala a odišla s tým, že však si to doma (jej muž) "vyžerie", že ju tam nechal a ani sa nesnažil zdvihnúť ju zo zeme.  A to  bol priamy dôkaz, že hrala divadlo! Nik po epileptickom záchvate si nepamätá čo a ako sa stalo a čo sa dialo, keď dostane epileptický záchvat.) Pochopil. Žena ho vydiera a sprosto vlastnícky, primitívne žiarli na to, že má nejakého koníčka, že sa venuje raz za tri mesiace deň - dva niečomu inému a nebehá jej okolo zadku. Síce tvrdo povedané, ale inak by sa asi neprebral, bolo mi odporné, ako ním manipulovala a ako ho zneužívala, využívala, vydierala a týrala svojimi vrtochmi a bola lenivá, bez akejkoľvek sebadisciplíny a poriadku na báze dohôd.

Vážne problémy rodiny nastali, začalo byť zle, keď od nej vyžadoval, aby upratala, uvarila, umyla riady... začala vyhrážkami: "zabijem sa, obesím sa!" Potom: "Však ja ťa dostanem do lochu!" (to ako do väzenia.), nebral to vážne... ale ten tlak nevydržal a podrezal si žily, odviezli ho na psychiatriu... a stalo sa. Nelenila, okamžite ho udala na polícii, že ju s deťmi týra. To, čo robila ona s ním a jemu, to udala, že robil on jej a dostala ho z psychiatrie do väzenia, decká demoralizovala povoľujúc im to, čo im on zakázal a deckám je bližšie behať, nepomáhať v domácnosti, jedna v puberte už začala pobehovať na diskotéku a on ju dohnal v noci domov a dostala aj výchovnú facku na líce, (čo ho viac bolelo ako ju, keďže mi po tomto incidente telefonoval a následne hovoril aj osobne).

Druhý krát ju až vo vzdialenej dedine našiel pod mostom s nejakým chlapčiskom a vtedy ju takisto dohnal domov, neudrel ju, len dohováral a znova mu bolo ľúto, ako sa dieťa zopsúva a kričí mu do tváre, že jej to mamina dovolila, že to bol len spolužiak... (večer po 21 hodine potme pod mostom...)

Takže decká tvrdili zhodne jedno ako druhé, že ich týral, bil (nedokázalo sa, že ich telesne týral, ako naklamali žena na manžela a  deti na otca, takže za to ani súdený nemohol byť, zostalo potom len psychické týranie, čo bola takisto lož, bolo to opačne, no to sa ťažko dokazuje a on ako chlap nikomu otvorene o tom nehovoril, mne medzi rečou povedal niekoľko závažných informácií a dedukovala som tam týranie z jej strany po tom divadle, čo zahrala, keď som tam bola, hanbil sa ako chlap a stále ženu (podľa mňa prefíkanú a chorú nie iba epilepsiou, ale aj na hlavu, beštiu) kryl, chránil ju...

Vypomstilo sa mu to!

Urobila to, dosiahla čo chcela, dostala ho do väzenia, vyrabovala dom, pozapchávala zátkami vaňu a umývadlo, nechala tiecť vodu a odišla, vytopila chalupu v zime, zamrzlo všetko, potrubia popraskali, narobila mu škodu za vyše tridsať tisíc korún (a súd tvrdí, že nie je dokázané, že to urobila úmyselne a pritom boli zátky vo vani aj v umývadle, to nie je pre nich dôkaz úmyslu urobiť škodu na cudzej veci!), lebo on je vlastníkom domu a musí teraz platiť škodu čo ona narobila, napálili kopu kilowattov elektriky, pretelefonovala nejaké tisíce korún, aj to musí platiť a pritom nebol doma, ale vo väznici (a to nie je tiež dôkaz, že to úmyselne urobila!)... teraz  ho prenasleduje ďalej, stále jej je málo, chce dosiahnuť najvyšší trest a máme v móde "zákon o týraní žien", (kompetentní - sudcovia sa predbehujú, obžalovaným čo najviac rokov nasúdiť) a vonkoncom sa nevyšetruje prípad od prípadu tak, aby sa brala aj druhá strana mince, prehliadajú sa veci zo strany obžalovaného, pripúšťa sa k súdu zväčša to, čo je proti obžalovanému a nie v jeho prospech, to sa do zápisníc zo súdov nezapisuje v doslovných zápisoch výpovedí.

Dokonca perlička, odsúdený za týranie, pokiaľ vykazuje známky vyššej inteligencie, je o to viac nebezpečný pre spoločnosť, lebo môže „rafinovanejšie týrať ženy“. Takže páni, ktorí ste súdení ako nevinní a netýrali ste ženy, hrajte divadlo na psychiatrii a robte zo seba volov, aby ste neboli zvlášť a oveľa viac nebezpečne nebezpeční spoločnosti!

(Takýto mám dojem z nášho súdnictva po účasti na jednom pojednávaní.)

Faktom je, že má priťažujúcu okolnosť.

Po smrti otca zdedil dom a našiel po otcovi nejakú prerobenú pištoľ aj nejaké nábojnice, nešiel hneď na políciu, že to našiel v dome po otcovi, odkladal, však potom, keď pôjdem vybavovať niečo, nakoniec na to aj zabudol a jeho žene, keď ho udala, že ju týral, aj ich deti, rýchlo pištoľ vzala a čakala až skončí doba, že sa môže ešte oficiálne pištoľ prihlásiť... keď skončil termín, tak ju dala polícii a udala ho, že má nepovolenú zbraň a nábojnice, dokonca aj drogy. LOŽ! Žiadne drogy nikdy nemal, nepil alkohol a ani nefajčil!!!

Toto je teraz predmetom ďalšieho súdu a týmto mu hrozí odsúdenie na 12 rokov väzenia a jeho pomstychtivá (chorá na hlavu a epileptická) fúria sa teraz drzo „užgŕňa“ do očí. Dala ho do "lochu", ako mu vyhrážala a nestačilo jej, že ho odsúdili na 5 rokov za to čo nerobil, nie, chce 12 rokov. Nasledovala jej (aj s jej materou ľudovo povedané) návšteva na súde a nové odvolanie, nasleduje teraz ďalší súd za nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami. Takáto "šelma" sa vykľula z tej chorej chuderky, okolo ktorej zadku behal a staral sa o celú domácnosť ako vládal a vychoval deti do pubertálneho veku, kedy sa už začnú osamostatňovať a nemusí sa o ne už tak intenzívne starať, ako sa on musel, aby ich vypelhal z nemohúcnosti.

Hrá divadlo, klame, až sa hory musia červenať, lebo ona je bez bázne a hany, bohužiaľ, chystala sa na neho dlho, aby ho odstavila a zničila, však jej decká vypelhal z pokakaných plienok na manipulovateľné hlúpe decká, ktoré by všetko chceli a pokiaľ možno, tak hneď a na počkanie, bez sebadisciplíny, akú má ich matka, veď im dávala dobrý príklad, ako ľahko žiť a dať sa obskakovať...

Takže máte pravdu, áno, muži sú ohrození, lebo takéto beštie pod rúškom choroby a s uplakaným "ksichtom" zmanipulujú koho môžu, zahrajú divadlo doma sa smejúc, ako im neleteli a škodoradostne si medliac ruky, ako sa zbavili mužov, ktorí pochopili a odmietli robiť poskoka.

A nech to znie ako chce tvrdo, takáto žena patrí do ústavu na psychiatriu, aby nemohla byť škodná. Ľutujem tie hlúpe decká, ktorým sa to vypomstí a bude sa to vliecť s nimi celý život, pokiaľ nepochopia, ako špinavo konali proti svojmu otcovi, ktorý ich vychoval a "vypelhal" z plienok, stál nad nimi po nociach pri postieľkach, keď mali horúčky, chodil k lekárom, na rodičovské združenia a ak im aj dal výchovnú facku, tak len pre ich dobro a nie z prízemnej zlosti atď. Boh daj, aby raz na to prišli a dobre ich trápilo svedomie zato, čo urobili s ich nezodpovednou materou.

A je mi jedno, aký postoj k tomuto zaujme verejnosť vzhľadom k tomu,  že takéto veci sa dejú v životoch mužov s rôznymi obmenami  našej demokratickej spoločnosti s jej tzv, spravodlivým súdnictvom.

Hučí sa v reklamách o týraných ženách...  

A čo týraní muži, ktorí sa k tomu ani nepriznajú, lebo spoločnosť je voči nim macošská v zákonodarstve a ktorí trpia horšie ako prašivá zver pod fúriami bezhranične tupými v citoch a rozume?

Muži, ktorí ste týraní, založte nadáciu na ochranu týraných a Xantipami prenasledovaných mužov Slovenska!

Anežka Vražbová

Ďalší článok na uvedenú tému: Nenávisť predsa zvíťazila: Obete radikálneho feminizmu u nás,  Diskusia o týraní, Týrané ženy, týranie dieťaťa, Diagnóza, týraný muž, Prehľad základných zistení z výskumu ku kampani piata žena, Psychické týranie v rodine, Diskriminácia rozumu,  Mužatky..., Diskusia SME, Spisovateľka Veronika Šikulová: Zo života sa treba vyrozprávať, Násilie páchané na ženách a cirkev Kde sú korene „preventívneho trestania“ žien? Alkoholizmus a... Rola alkoholu a drog pri domácom násilí, Klub abstinentov a otázka: Prečo ženy pijú? Násilie páchané na ženách - problém nás všetkých, Deti o násilí..., FEMINIZMUS – UTÓPIA, KTORÁ HROZÍ STAŤ SA SKUTOČNOSŤOU, Odporúčania expertnej skupiny k potláčaniu násilia voči ženám, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o násilí Depresia z násilia, Čím sa zaoberá Sexuálna škola? Trauma a iné..., Nemecko dalo prednosť Koránu, Prosím, dáš mi na nákup? Môj život s agresorom, ŽENY A DETI - OBETE DOMÁCEHO NÁSILIA, Knižné publikácie, Skupinové Manželstvo, Sny sú telegramy podvedomia, Násilie vo vzťahu nemusí byť len fyzické. Týranie v detstve zhoršuje zdravotný stav v dopelosti: Jedinci, ktorých ako deti týrali, alebo prežili nejakú formu prejavov agresie, bývajú v dospelosti chorľavejší. Z výsledkov prieskumu anglických vedcov vyplýva, že majú viac nielen psychických problémov, ale aj somatických. Odborníci z King's College London zapojili do výskumu 1000 jedincov. Tretina z tých, s ktorými sa v detstve zle zachádzalo, vykazovala vysoký stupeň zápalovosti. Práve zápaly ale môžu byť indikátorom napríklad ochorení srdca alebo diabetu. Vedúcim výskumného tímu bol doktor Andrea Danese. Zdôraznil, že tím bral do úvahy aj iné faktory, ktoré mohli zhoršiť zdravotný stav pozorovaných. Informácie zverejnil internetový portál news.bbc.co.uk, závery publikoval aj odborný časopis Proceedings of the National Academy of Sciences. Stav a vývoj kriminality, Domáce násilie, Slovo, Odborné medicínske výrazy, Sociálna patológia, Dejiny násilia, Pedofília, Blog, Týranie a zneužívanie moci, Niekoľko dobrých dôvodov prečo zbiť ženu, Týraný Ondrík, Český svaz mužů o násilí, NÁSILIE - PROBLÉM, O KTOROM SA MLČÍ, Kampaň, Dodržiavnie ľudských práv, Schizofrénia a týranie, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť, Ide o život! Otec potrebuje lásku, Vystúpenie MUDr. Nory Lukáčovej - Kruciáty, Radikálny feminizmus, Fórum života, Diskriminácia v rodine, NEROVNOSŤ POHLAVIA V CHUDOBE, Sexuálne deviácie a delikvencie, Interrupcie, Kriminalita, Žena a cirkev, Aliancia žien, Znásilnenia, Falun Gong, Inlvizícia, Ľudské práva - socionet, Recenzia,   Z Film klubu o násilí, Poznáte sadistickú mrchu menom Wanda?, Dosť! Týranie zvierat - psov, Aj za týranie zvierat možno sedieť Moslimovia, Možnosť voľby, Švejk a Humenné , Zvědavec, Môj život, Týranie tela - sv.Patrik, Tabu - Źivot na obojku, Reality show im jasne ukazuje, že žena pre peniaze urobí čokoľvek. Svätyňa,  Základné sociálno-ekonomické charakteristiky, Druhá kniha Machabejcov, miláčikovia, FILMY, Svedectvo, Druhý príchod, Pomoc zvieratám v núdzi, Odpovede na rodinné právo Bábetko. Efrán,

 

 

 
 
Húpačka nad obcou Čierna Lehota v bánovskom okrese. Niekedy tam ešte zájdem, bola tam príma stanovačka za dedinou pri potoku, pastierikovia kôz a dobytka mali urobenú aj lanovku... Čistá priezračná voda, v ktorej sa držali aj raky...
 
  
Parta "blavákov" z mojich mladých rokov, s ktorými som cez prázdniny korzovala popri Dunaji, ktovie či  sa spoznajú na fotke, jeden z nich sa volá Stanislav!!!
 
 
Časy sa menia... zajtra dovidenia!
 
       
Boli časy boli... nové prichádzajú... staré sa zabúdajú... terajšie sa prežívajú...

Kamarát z detstva, ktorý sa dokázal obrátiť za každou peknou "sukňou", ako sa ľudovo hovorí. Dokázal pekne ospevovať krásu ženy a nekonečne dlho, vytrvalo sa uchádzať o priazeň. Neznášal prehry a odmietnutia. Odvial ho čas niekde za hranice, takže nič neviem o jeho osude a živote. On i ja, obaja sme sa odsťahovali z rodnej dediny.

Urobme niečo pre svoje zdravie, vráťme sa k prírodným zdrojom výživy, máme i biopotraviny... niekoľko www adries - odkazov, pozrite si, prečítajte, zhodnoťte a zvážte...

Katalóg BIO:
 prírodné zdroje: čaje, oleje víno atď: http://www.bioshop.sk/

 

Francois Villon – francúzsky básnik 15 storočia, ktorý napísal Malý a Veľký Testament: Originál žartovného testamentu nájdete:  http://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=200982

Testament

Vilóňko zlatý,
hoc do hrobu som snáď ešte nie celkom zrelá,
ni chamrať ulice, ni choroba na mňa nedozrela,
či som sa ešte nie vhodne pošmykla,
myšlienka z tvojich veršov
cez vyhnitú záhradku ku mne prenikla.
Netreba nič odkladať, pamäť zradná,
poľahky sa môže stať:
keď rozlučkár nad mojím hrobom vyriekne Amen,
nebude úplný Maximy testament.

Pamätník čierny, už rozmýšľam, či predavač je skúpy,
chytro si poznačím, čo som komu dlžná, len čo si ho kúpim.

A hneď vkladám prvé verše:

Dr Faustovi odkazujem tri týždne nad tebou strávené,
kto z teba vykročil, nepohrdne, nepovie nie.
Oj, vzácny to dar, hoc brakom sa môže zdať.
Čítaním tvojich veršov básnikom som sa chcela vyrovnať.
By lopota moja nevyšla nazmar,
item v testamente nezabudnem na Fausta.

A ešte ma trápi, komuže odkázať
tri vrecia hlúposti uložených v mojej hlave,
to je totižto to orechovo pravé.

Vilóňko zlatý, neboj sa,
mňa nemálo trápia prevrátené farby dúhy,
toto je iba žartík púhy.

LOUKOTKOVA JARMILA: NAVZDORY BÁSNIK ZPÍVA *HISTORICKY ROMAN Z FRANCIE: Tento román je autorkiným najúspešnejším románom. Hlavným hrdinom je Francois Villon, burič, tulák, človek nezáväzného života, predovšetkým však básnik. K rozprávaniu o ňom nerozlučne patria i jeho verše, ktoré autorka sama preložila. Už po ôsmy raz sa dostáva čitateľovi do rúk tento strhujúcim spôsobom napísaný románový príbeh. Český text  Predajná cena:  389,- Sk.
http://www.alterego.sk/main/main_switch.php?k=457&menu=26

 Zbierka noviel P. Andrušku pod názvom Villon na návšteve : http://www.svet.czsk.net/clanky/kultura/andruskaliter.html

ODKAZY

ODKAZY na moje weby

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Svet Bábik:
http://svetbabik.czweb.org
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz
Horné Chlebany : http:/cbrsk-chlebany.czweb.org  
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray:
http://aishwarya.wz.cz 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org 
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
Svadba:
http://svadbask.unas.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz 
Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz 


[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Na nasledujúcej www stránke je veľa zaujímavého: http://www.mikmeier1948.dk/farver/websikre%20farver.htm