Na pozadí počujete zvuky cíbika chochlatého...

Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.


Vanellus vanellus

Cíbik chochlatý

Vtákom roka 2010 sa stal cíbik chochlatý

Rok 2010 venujeme prostredníctvom kampane Vták roka zaujímavému vtáčiemu druhu - cíbikovi chochlatému a zvýšenému záujmu o tento ubúdajúci druh poľnohospodárskej krajiny. V posledných rokoch početnosť populácie cíbika chochlatého prudko klesá a v mnohých regiónoch sa stáva čoraz vzácnejším hniezdiacim druhom, pričom v minulosti patril medzi najhojnejšie vtáčie druhy polí, lúk a pasienkov.

Cíbik chochlatý (Vanellus vanellus) sa zaraďuje medzi vtáky označované ako bahniaky. Pomenovanie tejto skupiny vyplýva zo spôsobu života a prostredia, ktoré tieto vtáky vyhľadávajú. Väčšina zástupcov tohto radu vtákov žije na vlhkých miestach. S obľubou obsadia bahnité brehy riek, vypustené rybníky, poľné mláky, podmáčané a zaplavované lúky či pasienky. Viazanosť týchto vtákov na vodu zapríčiňuje práve ich ohrozenie. Regulácia riek, odvodňovanie, premena lúk a pasienkov na ornú pôdu patria medzi hlavné faktory, kvôli ktorým početnosť tohto druhu, ale aj ďalších bahniakov klesá.

Katastrofálny dopad na populáciu cíbika chochlatého mala kolektivizácia poľnohospodárstva, sceľovanie pozemkov, zavedenie mechanizácie a chemizácie. V súčinnosti s odvodňovaním mali na prírodu ničivé následky. Zanikli mnohé biotopy, ktoré boli premenené na ornú pôdu. Bohatá mozaika striedajúcich sa malých políčok rôznych plodín, s lúkami, pasienkami, mokraďami je v súčasnosti už na takmer celom nížinnom území Slovenska minulosťou. Pestrú krajinu nahradila chudobná, jednotvárna agrárna krajina s rozsiahlymi monokultúrami poľnohospodárskych plodín s bohatou dotáciou chemických látok a umelých hnojív.

„V takejto krajine sa cíbikom nedarí. Nenachádzajú tu vhodné miesta na hniezdenie bez toho, aby im hniezda či mláďatá nezlikvidovali stroje počas poľnohospodárskych prác, ako aj nenachádzajú dostatok potravy k výchove mláďat. “, vysvetľuje Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a dodáva: „preto je dôležité chrániť a zachovať všetky mokrade, lúky, pasienky a močiare, ktoré sú poslednými útočiskami cíbikov chochlatých. Do ochrany cíbikov sa môžu zapojiť najmä poľnohospodári, ktorí môžu výrazne prispieť k zlepšeniu podmienok pre vtáky. Pomôcť je možné napríklad ponechaním poľných mlák a mokradí bez narušenia. Počas zím a jarí bohatých na zrážky vznikajú na poľnohospodárskej pôde periodické mokrade, ktoré sú magnetom pre cíbiky v sterilnej agrárnej krajine a ponechaním takýchto dočasných mokradí výrazne podporíme hniezdenie cíbikov. V prípade zničenia hniezd sú cíbiky schopné založiť si náhradné hniezdo, preto je dobré realizovať poľnohospodárske práce a obrábanie polí najneskôr do apríla.“

Cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)

Tento druh hniezdi na väčšine územia Slovenska a je najrozšírenejší bahniak v Európe. Jeho hniezdna populácia je veľká, až 2 800 000 párov. Krajiny s početnejšími populáciami sú Island, Rusko, Holandsko, Poľsko, Bielorusko a UK. V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 2 500-5 000. Ich počty kolíšu podľa podmienok. Mnohé populácie však poklesli, najmä v UK, Holandsku a v Rusku. Celkove však je zaznamenaný pokles aj inde. V CHVÚ Senné hniezdi 5-15 párov a migruje až do 10 000 jedincov. Tie isté čísla platia aj pre CHVÚ Medzibodrožie. Nezaradený druh, stupeň ohrozenia (S).
Cíbik chochlatý je čierno-bielo sfarbený bahniak s lesklým perím, asi veľkosti holuba. Počas letu sa dá ľahko poznať podľa charakteristických pohybov krídel, podľa akrobatického letu a typického hlasového prejavu. Je to relatívne bežne hniezdiaci druh, obýva otvorené krajiny, polia a pasienky. Počas slabších zím niektorí jedinci ostávajú, inak sa tento druh sťahuje na juh. Prilieta znova ako jeden z prvých vtákov skoro na jar.

Odkazy a zdroje

http://www.xeno-canto.org/recording.php?XC=27062
http://ibc.lynxeds.com/sound/northern-lapwing-vanellus-vanellus/call-flight
http://birdersmarket.com/acatalog/Lapwing_____em____Vanellus_vanellus_____em____.html
http://ibc.lynxeds.com/sound/northern-lapwing-vanellus-vanellus/call-flight
http://www.putni.lv/index_balsis_eng.htm
http://www.alivewebdir.com/boty/psi/zpvmp3pta/
http://www.alivewebdir.com/boty/psi/zpvmp3pta/#publisher
http://www.jirislama.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49%3Avabeni&catid=38%3Aptaci&Itemid=59&lang=cs
http://www.alivewebdir.com/boty/psi/zpvmp3pta/#publisher
http://mp3kestazeni.wgz.cz/music-czech-made-music/detsky-narez-pisnicky-a-pohadky-3.html
 Vanellus chilensis

ODKAZY

Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
Svadba: http://svadbask.unas.cz
Cezmín: http://cezmin.czweb.org
Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Čas Vianoc: http://vianocesk.wz.cz
Mikinka: http://mikinka.czweb.org
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
Jánska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Svet bábik: http://svetbabik.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.ic.cz
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
CBRSK H.Chlebany: http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Cezmín Slovakia

TOPlist
NAJ.sk