Strom roka 2010

Nadácia Ekopolis vyhlásila 8.ročník ankety Strom roka 2010

Motto:
Stromy sú symbolom života, skrývajú v sebe príbeh, spomienky ukryté v letokruhoch...

Stromy majú svoje nenahraditeľné miesto v živote človeka. Zaslúžia si nielen našu pozornosť, ale aj starostlivosť a ochranu. Aj preto je cieľom ankety Strom roka, ktorej ôsmy ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis, upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Partnerom ankety je Vydavateľstvo Dajama, kníhkupectvá Artforum a ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť).
Svoj obľúbený strom do ankety môžu prihlásiť jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie.
Stačí do 31. mája 2010 poslať vyplnený formulár a fotografie stromu poštou alebo e-mailom na adresu Nadácie Ekopolis (Komenského 21, Banská Bystrica 974 01, hronec@ekopolis.sk).
„Stromy nás sprevádzajú celým našim životom, či už si to uvedomujeme alebo nie. Často ich vyhľadávame kvôli oddychu či samote. Neraz sa k nim viažu naše spomienky, nielen z detstva. Je nesporné, že obzvlášť výnimočné stromy si zaslúžia našu pozornosť a starostlivosť. Ak má niekto motiváciu pre svoj obľúbený strom aj niečo urobiť, alebo ho aspoň predstaviť iným, má teraz dobrú príležitosť," povedal Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.
Komisia následne vyberie z prihlásených stromov 12 finalistov. Verejné hlasovanie o víťaza ankety sa začne na festivale Pohoda v Trenčíne a bude trvať do konca septembra 2010. Fotografie a príbehy stromov - finalistov budú uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis (www.ekopolis.sk). Hlasovať bude môcť každý - prostredníctvom SMS správy, korešpondenčného lístka, pohľadnice alebo priamo na internete. Koncom októbra bude súťaž vyhodnotená a strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2010.
Víťazný strom dostane odmenu v podobe odborného dendrologického posudku od ISA Slovensko. Traja nominujúci budú odmenení hodnotnými knižnými darmi od Vydavateľstva Dajama, traja hlasujúci knižnými poukážkami v hodnote 50 eur od kníhkupectva Artforum.
Víťazom celoslovenskej ankety Strom roka minulý rok sa stal topoľ čierny z Bratislavy - Petržalky, ktorý rastie na dvore Ekonomickej univerzity. Na 2. mieste sa umiestnil brest horský z Liptovských Revúc a tretia skončila lipa veľkolistá z Myjavy. Všetky potrebné informácie o ankete Strom roka 2010 a nominačné hárky nájdu záujemcovia na www.ekopolis.sk
.

Kontakty:
Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01, Banská Bystrica,
Programový manažér Milan Hronec, tel. 048/414 54 78, 0905 266 043, hronec@ekopolis.sk.

Obľúbený strom, ktorý sa rozhodli prihlásiť do súťaže jednotlivci, kolektívy, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie mohli nominovať do 31. mája 2010.
Spomedzi všetkých prihlásených stromov vybrala odborná komisia 12 finalistov, ktorým budete môcť posielať svoje hlasy od júla do konca septembra prostredníctvom www.ekopolis.sk
, sms hlasovaním na číslo 7775 v tvare STROM* číslo stromu od 1 - 12* kontaktné údaje, alebo vyplnením hlasovacieho lístka.
Hlasovanie prebieha v termíne od 8. júla - 30. septembra 2010.
Koncom októbra bude súťaž vyhodnotená a stromu s najvyšším počtom hlasov bude odovzdaný titul Strom roka 2010.

ODMENA PRE VÍŤAZA
Víťazný strom získa odmenu v podobe odborného dendrologického posudku od spoločnosti ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická asociácia).
Stromy umiestnené na 1., 2., 3. mieste získajú finančný príspevok po 333 eur na ich ošetrenie alebo úpravu okolia.

Autori fotografií:
Strom č. 2, 4, 9 - Peter Kubalák
ostatné stromy - Milan Hronec, Nadácia Ekopolis
http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/strom-roka.html

1 Lipa veľkolistá

Stará Huta, okr. Detva
80 rokov

2 Topol osika

Bratislava, Mokrohájska
90 rokov

3 Brest hrabolistý

Makov, okr. Čadca
400 rokov

4 Buk lesný purpúrový

Bratislava, Medická záhrada
90 rokov

5 Topol biely

Strážske, okr. Michalovce
200 rokov

6 Vrba biela

Trenčín
100 rokov

7 Hruška domáca

Banská Štiavnica
300 rokov


8 Tis obyčajný

Pruské, okr. Ilava
700 rokov


9 Vrba biela

Košice
35 rokov


10 Dub letný

Dubinné, okr. Bardejov
850 rokov

Dub letný

Želiezovce, okr. Levice
350 rokov


12 Pavlonia plstnatá

Trnava
50 rokov

Výsledky ankety Strom roka 2010

1. miesto: por.číslo: 10. Dub letný Dubinné (okr. Bardejov) 850 rokov 911 hlasov 1.
vek: 850 rokov, obvod kmeňa: 733 cm, výška: 25 m

2. miesto: por.číslo: 8. Tis obyčajný Pruské (okr. Ilava) 700 rokov 761 hlasov  2.

3. miesto: por.číslo: 11. Dub letný Želiezovce (okr. Levice) 350 rokov 577 hlasov  3.

Výhercovia knižných poukážok na nákup kníh do kníhkupectva ARTFORUM:

hlasovací lístok:
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín

web hlasovanie:
lenka.inasova@gmail.com

sms hlasovanie:
Zita Pompašová, Želiezovce

Poslaním ankety je upozorniť na staré, vzácne, majestátne či inak zaujímavé, stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.

 

Celkové poradie

Názov stromu Lokalita Vek stromu Počet hlasov Poradie v ankete
1. Lipa veľkolistá Detva 80 rokov 141 9.
2. Topoľ osika Bratislava 90 rokov 44 12.
3. Brest hrabolistý Makov (okr.Čadca) 400 rokov 322 5.
4. Buk lesný purpurový Bratislava 90 rokov 76 11.
5. Topoľ biely Strážske (okr.Michalovce)200 rokov 78 10.
6. Vŕba biela Trenčín 100 rokov 346 4.
7. Hruška domáca Banská Štiavnica 300 rokov 203 7.
8. Tis obyčajný Pruské (okr. Ilava) 700 rokov 761 2.
9. Vŕba biela Košice 35 rokov 181 8.
10. Dub letný Dubinné (okr. Bardejov) 850 rokov 911 1.
11. Dub letný Želiezovce (okr. Levice) 350 rokov 577 3.
12. Pavlovnia plstnatá Trnava 50 rokov 267  6.
3907

 


Víťazi ankety v uplynulých rokoch:
Rok 2003 - pagaštan konský, Trenčín
Rok 2004 - borovica lesná, Súšava nad Veľkým Borovým, okr. Liptovský Mikuláš
Rok 2006 - hruška planá, Bošáca, okr. Nové Mesto nad Váhom
Rok 2007 - hruška plánka, Zvolenská Slatina, okr. Zvolen
Rok 2008 - javor horský, Drietoma
Rok 2009 - topoľ čierny, Bratislava, Petržalka
 

Môj strom

Sedím si v tôni tvojej nádhery a milujem život viery, i neviery,
objímajúc tvoju vráskavú kôru preciťujem pulz večnosti a Božiu vôľu...

V spolupatričnom objatí s prírodou akosi človek nadobúda v sebe kus sebaistoty, sebauvedomovanie a v jej tichu nachádza mieru nadhľadu na veci pozemské. Vďaka takémuto naladeniu sa na prírodu človek sa môže naučiť nájsť nielen odobrovací vzťah k sebe samému, ale aj k ľuďom blízkym i neznámym, cudzím. Tu, v lone prírody sa najsilnejšie ozýva vnútorný hlas človeka, ktorý ho vedie po celý život, no nie vždy ho počuje a keď ho aj počuje, jednoducho ho zatlačí do úzadia pred svetskými starosťami a radosťami, volaniami a lákadlami. Príroda je mocná čarodejka, poskytuje nám tisíce možností, ako sám život. Niekoho osloví do hĺbky duše buď anjel strážny, keď mu zachráni život vo vážnej a život ohrozujúcej chvíli, buď nejaký "mystický" zážitok, vypočutie vrúcnej prosby spojenej s modlitbami, buď vyzdravenie z nejakej vážnej choroby a podobne. Mňa oslovuje príroda svojim tichom, šumom, spevom vtáctva, vôňou zeme a všakovakých bylín a oslovuje ma tak, že sa v nej rozplývam, splývam s ňou do toku večnosti - tam je Boh.
Človek začína objavovať úplne iné životné hodnoty, ako sú: viera, pochopenie, pravda, bezpodmienečná láska, súcit ... prosto sa ocitne na prahu sveta jemnejších energií, čo sa nedá jednoducho definovať a presne pomenovať, ale dá sa vnímať duchom, preciťovať dušou a prežívať srdcom. Je to nádherný svet lásky, svet ducha a tu sa rodí nový vzťah, vzťah k Bohu. A faktom je, že najväčším a najvýznamnejším zázrakom zo všetkých, ktoré sa sa môžu našej mysli, srdcu a duši stať, je nájsť cestu k Bohu. Tú cestičku stavu plného pohrúženia sa do zmyslového sveta a tam nachádzať, diferencovať a rozpoznávať jeho iluzórnosť... To je zázrak! Pokiaľ človek zažije takýto duchovný zázrak a podarí sa mu dostať do vyšších sfér duchovna, veruže už akosi nechce žiť tak, ako žil predtým. Je zaujímavé, ako človek narazí na bariéru nepochopenia, keď o takomto niečom nahlas povie. Intelektuáli dokážu z človeka urobiť schizofrenika, labilného fantastu a podobne a nielen oni samozrejme. Tvrdia, že takéto stavy môžu zažívať len ľudia s psychickými deformitami, div nie chorobami patriacimi na psychiatrické liečenie...
Pritom ani len netušia, že ego v takomto poznaní prestane byť dominantným pri dotyku s pravou la hlavne BEZPODMIENEČNOU láskou a jasným, ničím netieneným a neskrývaným svetlom. V prírode sa dokáže človek vnútorne zjednocovať a dospievať do stavu harmónie so všetkým okolo. Človeka vesmír podporuje v novom nezaťaženom štýle života a okolie... to ho posudzuje len svojím obmedzeným rozumom a považuje ho za blázna. Hreje dobrý pocit, pretože práve to, čo má človek vo vnútri mu nik nezoberie a príroda mu stále pomáha. Dodáva človeku energiu a pozýva ho k tichému, ničím nerušenému šepotu v tieni stromov, k šepotu s Bohom. Nuž, nenechaj sa človek odradiť od nastúpenej cesty očisty ducha a vedz, každý raz dozreje a dospeje k vrcholnému bodu, dnes si to ty a zajtra to môže byť ten, ktorý z teba robil blázna vhodného na psychiatrické liečenie.
 

Moje tiché rozjímanie

"Nezáleží na tom koľko vlastníme, ale ako vieme srdcom prežiť, mysľou prehodnotiť a dušou precítiť všetko to, čo máme a na dôvažok si to aj riadne vychutnať."

Je máj, horúce dni a teplé noci, vonku počuť štebotanie vtáčikov, drozd "prespevuje mocným trilkovaním" klbčiacich sa vrabčiakova u mňa v duši je pohoda, pokoj, mier, tíšina v bázni Božej.
Hľadím na kyticu pri počítači, je z čerstvo natrhaných žltých vodných "blyskáčikov" z malého jazierka skrytého v húštine na konci záhrady. Vyžaruje z nej toľko slnka a energie. Keď už nemôžem ísť do hory, aspoň kytica farby leta mi pripomína milovanú pani prírodu v žiarivých lúčoch slnka, ktoré sa predierajú cez oblok do mojej "trucovne". Popoludnie plné mojej tichúčkej radosti z toho, že žijem, vnímam, cítim a môžem pozorovať hru svetla, ale i hlbokej a úprimnej náklonnosti k všetkému živému okolo mňa, dar Boha pre nás, ľudí.
Do "trucovne vletel motýlik a unavený si sadol na žiarivé blyskáčiky... nádherný pohľad, tu v izbe pozorovať životaschopného motýlika, ako si našiel miesto na oddych pred ďalším letom... Také malé božie stvoreníčko a človeku zahreje srdiečko aspoň na krátku chvíľôčku. Spätosť s prírodou vidím aj v tomto drobnom tvorovi.
Naplnenie túžby po láske Božej je neopísateľným zážitkom a keď je človek vysporiadaný, prijíma danosti tak ako idú, berie ich ako dar nebies už či sú prajné alebo menej prajné, tak má možnosť zakúsiť istý harmonický súzvuk s veškrerenstvom, vytratiť sa z hmotného tela a splynúť s prírodou, so svetom, vesmírnou energiou - Bohom. Jednoznačne cítim ako na mňa pôsobí v dobrom matička príroda a ako jej zeleň s azúrovým nebom v rôznych odtieňoch vyvolávajú vo mne maximálne dobré pocity pokoja a nehy. Pociťujem hlbokú vďačnosť za každý strom v záhrade a jeho blahodarnú energiu, ktorú mi dáva, za každý žiarivo farebný kvietok, ktorý ma obdarováva krásou, za každú rastlinku, kríček i burinu, ktorá má liečivé účinky nielen pre pasúce sa zvieratká, ale i pre človeka. Každý kúsoček prírody, i ten motýlik na kvete v mojej izbe ma nadchýnajú a vyvolávajú vo mne vnútorný pocit vďaky stvoriteľovi, roznežnievajú moje srdce. Vďačnosť a blahorečenie za každý dokonalý detail veľkého Božieho diela... to cítim momentálne a tak ďakujem Bohu za všetku nádheru, ktorú som dnes znovu a znovu mohla prežiť, precítiť, zauvažovať o nej a podeliť sa s ňou s inými aj touto formou, napísaním o tom, v čom, s čím a ako žijem.

Končí sa nedeľa (27. 5. 2007), motýlik si oddýchol a odletel von oknom tešiť ďalších ľudí... V mojom srdci vládne naďalej mier, pokoj, láska a vďaka s bázňou. Veď žlté kvietky s motýlikom mi priblížili prírodu, priniesli mi jej jas a teplo až sem do mojej izbietky zvanej po domácky "trucovňa". Ďakujem Ti Bože za dary a všetko čo ma teší i rmúti, za každú sekundu života.

Čaj na posilnenie zraku

Bylinná zmes
Výrazne posilňuje zrak a účinne pôsobí proti šeroslepote a zákalom. Účinnosť zvýšite pomocou dostatočného prísunu vitamínu a zinku, ako aj pomocou vonkajších výplachov očí odvarom z očianky rostkovovej.
Zloženie:
Pamajorán obyčajný, nechtík lekársky, praslička roľná, srdcovník obyčajný, túžobník brestový, imelo biele, červené lapacho.

 

ODKAZY

Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
Svadba: http://svadbask.unas.cz
Cezmín: http://cezmin.czweb.org
Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Čas Vianoc: http://vianocesk.wz.cz
Mikinka: http://mikinka.czweb.org
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
Jánska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Svet bábik: http://svetbabik.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.ic.cz
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
CBRSK H.Chlebany: http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]
 

© Cezmín 2010

 

NAJ.sk