Fondation Bodmer založil švajčiarsky kníhkupec Martin Bodmer, potomok starého zurišského rodu obdareného nielen veľkým bohatstvom, ale aj silným záujmom o literatúru. V súčasnosti nadácia sídli v luxusnej ženevskej štvrti Cologny. Hoci Bodmerova zbierka je medzi milovníkmi starých kníh svetoznáma, až donedávna som nevedel, že jej najväčšie poklady sú sprístupnené verejnosti. Vďaka prakticky nulovému marketingu zostávajú najvzácnejšie knihy sveta chránené pred davmi turistov. No každé popoludnie sa Bodmerova nadácia na pár hodín otvára znalcom i prostým nadšencom ochotným zaplatiť 15 frankov za prehliadku obrovskej stálej zbierky a práve konanej dočasnej výstavy (v mojom prípade ňou bola prvá úplná kolekcia Picassom ilustrovaných kníh).

Za všetko môže náhoda. Počas poslednej barbecue párty (alebo po našom „opekačky“) som šťastnou náhodou narazil na Aliho. Tento syn moslimských prisťahovalcov narodený na predmestí Bazileja sa dosť vymyká klišéovitej predstave o prisťahovalcoch. Na rozdiel od mladistvých výtržníkov z francúzskych banlieux, Ali má skončenú vysokú školu a jeho premýšľavá povaha ho priviedla nielen k ateizmu, ale najmä k hlbokému humanizmu. Spolu s fľaškou provensálskeho Rosé sme s ním načali tému kníh. A vtedy ma Ali upozornil na tajomný zámoček v Cologny.

Bodmerova zbierka má nevyčísliteľnú cenu a v niektorých oblastiach predčí aj najväčšie národné knižnice. Medzi jej pokladmi môžeme nájsť okrem fragmentov z už spomínaného Judášovho Evanjelia (ktoré by sa mimochodom malo údajne v budúcnosti vrátiť do Egypta) napríklad aj najstaršiu známu verziu Jánovho Evanjelia (z 2. storočia n. l.). Trochu nedbalý, ale predsa čitateľný rukopis v gréčtine začína tými istými slovami ako ktorákoľvek z jeho nespočetných neskorších kópií: „Na počiatku bolo Slovo...“

V Bodmerovych vitrínach si každý nájde slová napísané práve jeho obľúbenými autormi. Súčasťou kolekcie sú totiž prvé vydania azda všetkých významnejších spisovateľov (napríklad W. Shakespeare, F. Rabelais, Moliere). Máte radi dona Quijota? Nech sa páči, prvé vydanie. Alebo vás zaujíma skôr Guttenbergova Biblia? Bodmer vlastní jednu z osemnástich úplných verzií tejto prvej hromadne tlačenej knihy. Moje srdce politológa zas zaplesalo nad krásne ilustrovanými prvými vydaniami Hobbesovho Leviatana a Utópie od Thomasa Morea. Mŕtve knihy, poviete si. No chtiac-nechtiac sa každý totalitný režim inšpiruje Leviatanom a Utópia patrí k povinnému čítaniu všetkých sociálnych inžinierov. Svoj význam si dodnes zachoval aj ďalší exponát: Deväťdesiatpäť téz, ktoré Martin Luther vraj pribil na bránu kostola vo Wittenbergu. Osobitnou kapitolou sú autografy (rukopisy autora). Goethe písal svojho Fausta peknými veľkými písmenami, Kantov rukopis je rovnako nečitateľný ako jeho úvahy a Einstein zo svojej prednášky o teórii relativity asi štvrtinu zoškrtal. V múzeu možno okrem písaných textov vidieť aj diela výtvarného umenia, napríklad známy Danteho portrét od Boticelliho, či skicár Eugena Delacroix.

Cenné rukopisy sú chránené ochrannou atmosférou. Svetlá sa zapínajú detektormi pohybu len vtedy, keď sa k vitríne niekto priblíži, čím sa minimalizujú škody na fotosenzitívnych farbách. Tak ako sa múzeum stará o knihy, tak sa stará aj o svojich nemnohých návštevníkov. Každý dostane pri vstupe katalóg s podrobným opisom všetkých vystavených diel. Bodmerova nadácia je úplným protikladom Vatikánskych múzeí, ktorých usporiadanie ešte stále pripomína ich pôvodný účel pokladnice. Kým vo Vatikáne sú cennosti porozhadzované bez ladu a skladu v typicky talianskom labyrinte zle označených sál a chodieb, Bodmerove knihy sú usporiadané a označené so švajčiarskou precíznosťou.

V opustenom prítmí múzea sa mi točila hlava ako Corsovi z Dumasovho klubu. Predo mnou ležali najväčšie poklady ľudského ducha, ktorých dátumy vydania predstavujú míľniky vývoja ľudskej civilizácie. Tamto je prvá zachovaná mierová zmluva, spísaná pred 4500 rokmi klinovým písmom medzi kráľmi Lagaša a Uruku. O kúsok ďalej čítam na fragmente papyru grécky nadpis „Dyskolos“ a pod ním podpis autora: Menandros. Mimovoľne si spomeniem na deň, keď som ako malý chlapec preklad Menandrovej komédie prvýkrát chytil do rúk v okresnej knižnici v Banskej Bystrici. Medzi týmito dvoma exemplármi leží ohromná priepasť, a predsa sa nám prostredníctvom nich prihovára ten istý hlas. Ale prehliadka pokračuje. Pozlátené kódexy obsahujú diela svätého Augustína i Spev Nibelungov. Kráľ Šalamún na stredovekom obrázku je oblečený ako franský šľachtic a Trója v rukopise z r. 1370 je vernou kópiou gotických Benátok.

O ďalšiu vitrínu sa bratsky delia tri knihy, ktoré zmenili pohľad človeka na vesmír: Kopernikovo De revolutionibus orbium coelestium dokázalo, že Zem nie je stredom vesmíru; Philosophiae Naturalis Principia Mathematica od Isaaca Newtona položili základy modernej fyziky; Galileov Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo bol veľkým víťazstvom vedeckej metódy nad bezduchým kopírovaním autorít. Exemplár Newtonovej knihy je mimoriadne vzácny, pretože patril Gottfriedovi Leibnizovi, s ktorým sa veľký Angličan sporil o prvenstvo pri vynáleze integrálu a derivácie. Je zvláštne vidieť pred sebou Newtonov text doplnený o Leibnizove nahnevané, rukou písané poznámky.

Martin Bodmer veril, že existuje to, čo Goethe nazval Weltliteratur – univerzálna literatúra, ktorá nie je len svedectvom o konkrétnom území v konkrétnom čase, ale nadčasovým dedičstvom celého ľudstva. Preto Bodmerova zbierka obsahuje rovnako Korán z 10. storočia ako aj zápisnicu z rokovania francúzskeho Národného zhromaždenia s čerstvo prijatou Deklaráciou práv človeka a občana. V jednej budove sa nachádza tibetská Mahayana Sutra z 11. storočia, prvé vydanie Manifestu komunistickej strany z revolučného roku 1848, i latinský preklad Hippokratovej učebnice medicíny, pracne spísaný mníchmi z Fuldy v čase, keď na Slovensku knieža Rastislav vztyčoval prvé kamenné múry.

Podobne ako archetypálna knižnica v Mene Ruže od Umberta Eca, aj ženevská Bodmerova nadácia v sebe ukrýva viac, než len hromadu písmeniek. V jednej budove sú sústredené celé dejiny ľudstva, jeho znalosti i umenie - všetko, čo nás odlišuje od zvierat. A rovnako ako románová knižnica v Mene ruže, aj Bodmerova zbierka je prísne vzato len hromadou starého papiera a pergamenu, čo sa dá zničiť jediným škrtnutím zápalky.