Zoznam kníh

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Milujem pani P...

Zoznam kníh rodinnej knižnice

Kniha ti dá v jednom mesiaci poznať viac, ako by si sa mohol dozvedieť z ľudských

úst za celú večnosť. Pritom ťa nemôže stihnúť žiadna škoda a si ušetrený doprosovania s

a a čakania pred dverami tých, ktorí sa živia vyučovaním i vysedávania u tých,

ktorých prevyšuješ dobrými vlastnosťami i urodzeným pôvodom, a nemusíš márniť čas

s nemilými a hlúpymi ľuďmi . (Arabský učenec Abú Amr ben al – Alá, 8. stor.)

Skratky triedenia kníh

N-Náučná                  N-po-Politická       Mn- Náučná deti

N-zdr-Zdravoveda     N-ps-Psychológia    M-Beletria deti

N-k-Kultúra               N-h-História          B-Básne

N-n-Náboženská        N-z-Zemepis   -      Beletria

F-Filozofia                T-Technika             H-Pôdohospodárska

p.č.

Autor

Názov knihy

Vydavateľ

Cena

.

1

N-F

Jaklová,L.

Myšlení jako vášeň

Academia Praha 1998;v:1

193

Sk

2

N-Ps

Schopler,E.

Příběhy dětí s autismem a...

Portáls.r.o.Praha 1999;v:1

159

Sk

3

N-Po

Herzán,M

Totalitní světovláda

Eko.konzult;BA 2002;v2

200

Sk

4

N-h

Johnson,P.

Renesancia

Slovart Blava2002;v:1

299

S

5

N-h

Marsina,R.

Legendy stredovek.Slovenska

Rak Budmerice 1997;v:1

599

Sk

6

N-h

Múcska,V.

Kronika anonymného notára...

Rak Budmerice2000; v:1

390

Sk

7

T

Kraus,I.

Dějiny evropských objevů a...

Academia Praha2002;v:1

250

Sk

8

B

Kafer,I.

Alexander Rudnay a jeho...

Ostrihom Trnava 1998;v:1

250

Sk

9

N-k

Kyselicová,Z.

Život je najlepšia kúpa

September BA 2002;v:1

480

Sk

10

N-h

Johnson,P.

Dějiny židovského národa

Rozmluvy Praha1995;v:1

409

Sk

11

N-k

Huska,A.

Letia plte dolu vodou

Tatran Blava 1977;v:1

33

Kčs

12

M

Repko,J.

Za úsvitom zory

Mladé letá BA1989;v:1

28

Sk

13

Murphy,J.

Zákony myslenia a viery

Aktuell Blava 2001;v:1

280

Sk

14

N-n

Pentateuch-Jeruzalémska bible

KrystalOP,Praha1995;v:2

218

Sk

15

N-n

Cohen,R.

Talmud v otázkach a odpo...

Sofa Blava 2002;v:1

260

Sk

16

N

Ondrejka,K.

Tajomstvo kalendárov

Slov.kartogr.BA1994;v:1

109

Sk

17

N

Vandenberg,P.

Tajomstvo veštiarní

Obzor Blava1986;v:2

25

Kčs

18

N

Hlinka,J.

Medailérstvo na Slovensku

Pallas BA 1976;v:1

80

Kčs

19

N-n

Čarnogurská,M.

A riekol majster – Konfúcius

Tatran BA 1990; v:2

30

Kčs

20

N-Ps

Ďačok,J.

Človek, utrpenie, nemocnica

Dobrá knihaTrnava2000

79

Sk

21

B

Dobšinský,P.

Púť po otčine roku 1846

Tatran BA 1981;v:1

30

Sk

22

N-hu

Akimjak,A. -Adamko

Zhudobnené vešpery

Kňaz.sem. bisk. Jána Vojtaššáka, Sp.Kapitula-Sp.Podhradie1997;v:1

120

Sk

23

N-n

Letz,R. a kol.

Boli soľou i svetlom

Spol.sv,Vojtecha Trnava 2001;v:1

260

Sk

24

N-s

Špaňár,J.

Latinsko-slovenský; slov.-lat.

SPN BA 2000;v:5

480

Sk

25

N-s

Berky,J.a spol.

Slov.-rómsky,róm.-slov.slovník

ŠtúdioDD Blava 1996;v:1

199

Sk

26

V

Furták,J.

Slovenský herbár I.

SSV. Trnava 1946;

    

27

V

Furták,J.

Slovenský herbár II.

SSV. Trnava 1946;

    

28

V

Hawking,S.

Vesmír v orechovej škrupinke

Slovart Blava 2002;v:1

560

Sk                     

29

N-s

Česko-slov.slovník

VEDA,SAV Blava1981:1

200

Kčs                    

30

Mn

Anatómia Zeme

Mladé letá BA 1988;v:1

66

Kčs                     

31

N

Buganová,K.-Šagala.

Kríže Košíc a okolia

Lúč Blava2002;v:1

242

Sk                     

32

Mn

Všeobecná encyklopédia pre mladých

Mladé letá Blava 2002;v:2

1560

Sk                     

33

N-s

Orbán,G.-Meč,L.

Slovensko-maďarský slovník

Magyar Konyvtár Blava 1951;v:3

196

Kčs                    

34

M

Legrixová,D.

Taká som sa narodila

Mladé letá Blava 1983; v:3

14,5

Kčs                    

Cusackovaa,D.

Nedaj ma smrti

Mladé letá Blava 1969;v:2

26

Kčs                    

36

Tomašík,S.-spisy

Malkotenti

Turčianský svätý Martin 1907;v:1

50

Kčs-5,50

37

Čajak,J.

Suchoty

Lipt.sv. Mikuláš Klimeš a Pivka 1908;v:1

50

Kčs                    

38

Hutlová,J.

Alenčina láska

Rodina Praha 1920;v:1

50

Kčs                    

39

N

Souček,L.

Otázniky nad hrobmi

Obzor Blava1986;v:1

25

Kčs                    

40

N

Možejko,I.V.

7 a 37 divov sveta

Obzor Blava 1984;v:2

29

Kčs                    

41

N-h

Z prameňov našich dejín

SPN Blava 1974;v:2

28

Kčs                    

42

N-h

Herm,G.

Kelti

Obzor Blava 1985;v:1

45

Kčs                    

43

N-h

Jelínek,J.

Veľký obrazový atlas pravekého člov.

Mladé letá Blava 1980; v:1

80

Kčs                    

44

N-z

Jampolský,G.G.

Láska znamená zbavit se strachu

Pragma Praha 1991;v:1

30

Kčs                     

45

Mn

Janoška,M.

Hoj, Zem drahá! - Vlastiveda pre IV.r.

Štehrovo kníhkup. A nakl. Prešov 1929

12

Kčs                    

46

N-n

Lenský,I.

INRI

AD/ART Slovakia 2001,v:1

88

Kčs                    

47

Český snář

TJ Bohemia 1990, v:1.

33

Kčs                    

48

N-n

Suchov,A.D.

Náboženstvo ako spoločenský fenomén

Pravda Blava 1974; v:1

10

Kčs                    

49

N-z

Alexandrovskij, J.

Očami psychiatra

Smena Blava 1987; v:1

12

Kčs

50

N-k

Šípka,M. a kol.

Vinšujeme vám

Trian Ban.Bystrica 1992; v:1

120

Kčs

51

Makarenko,A.S.

Budú z nich ľudia

Mladé letá Blava 1959,v:1

29

Kčs

52

F

Filozofický slovník

Vyd.politic.literatúry Blava 1965;v:1

27

Kčs

53

N

Vaverková,I.

Učebnica nemčiny pre samoukov

SPN Blava 1987;v:4

46

Kčs                     

54

N-k

Michalský, Ľ.

Spoločenský lexikón

Nakl.Pavla Gerdelána Trnava 1941;v:2

200

Sk                     

55

Mn

Hanzelka,J.Zikmunnd

Afrika snov a skutočnosti

Mladé letá Blava 1957,v:1

46

Kčs                    

56

Hašek Jaroslav

Osudy dobrého vojaka Švejka

Práca ROH Blava 1955;v:1

45

Kčs                    

57

N-po

Thorndike A.aA.

Ruský zázrak

Vyd.politic.literatúry Blava 1965;v:1

45

Kčs                    

58

N-h

Ľudovít štúr život a dielo 1815-1856

SAV Blava 1956;v:1

36

Kčs                     

59

N-k

Štefánik,J.

Literatúra pre mládež roky: 1945-1965

Matica slov.Martin 1969;v:1

50

Kčs                    

60

M

Nosov,N.

Vesjolaja semejka (rusky)

Moskva Detskaja literatura 1975;v:1

60

Kčs                    

61

M

Nemcová,B.

Zlatá kniha rozprávok

Pravda Blava 1979;v: 3

48

Kčs                    

62

M

Ďuríčková,M.prelož.

Krása nevídaná

Mladé letá Blava 1979;v:2

38

Kčs                    

63

M

Dobšinský,P.

Slovenské rozprávky

Mladé letá Blava 1972;v:2

35

Kčs                    

64

N

Lukačka,J. zostavov.

Ludanice 1242-1992

OcÚ Ludanice-Pro Slovakia 1992;v:1

100

Kčs                    

65

N

Lukačka,J. –zostavil

Ludanice 1242-1992

OcÚ Ludanice-Pro Slovakia 1992;v:1

100

Kčs                    

66

N-z

Atlas sveta

Slovenská kartografia Praha 1981;v:10

75

Kčs                    

67

V

Čerman R.

Rekordy Slovenska -PRÍRODA

Mapa Slovakia Blava s.r.o. 2001;v:3

269

Sk                     

68

V

Čerman R.

Rekordy Živý svet - RASTLINY

Mapa Slovakia Blava s.r.o. 2001;v:2

269

Sk                      

69

V

Čerman R.

Rekordy Živý svet - ZVIERATÁ

Mapa Slovakia Blava s.r.o. 2001;v:3

269

Sk                     

70

V

Čerman R.

Rekordy Neživá príroda - PRÍRODA

Mapa Slovakia Blava s.r.o. 1999; v:1

229

Sk                     

71

V

Altman, H.

Jedovaté rastliny a živočíchy okolo nás

Slovos.r.o. Ivanka pri Dunaji1998;v:1

169

Sk                     

72

V

Kremer,B

Stromy

Ikar a.s. Blava 1995;v: 1

199

Sk                     

73

V

Kretzsmar,E.

Nový sprievodca prírodou

Slovo s.r.o. 1997;v:1

220

Sk                      

74

V

Eischnerovci W. a D.

Turistický sprievodca prírodou (do vrecka)

Príroda a.s. Blava 1999;v:2

217

Sk                     

75

V

Buchner,M.

Kapesní atlas ptáků

SPN Praha 1986; v:4

33

Kčs                    

76

V

Májovský,J. Činčura

Rastliny lesov 1

Obzor Blava 1976;v: 2

40

Kčs                    

77

V

Hochleiter,R.

Vreckový atlas MINERÁLY a kryštály

Slovart Blava 1996; v:1

199

Sk                     

78

V

Raths,P

Zimní spánek zvířat

Horizont SAV ČSSR Praha 1975;v:1

12

Kčs                     

79

V

Balát,F.

Klíč k určování ptáku v přírodě

Academia Praha 1986;v: 1

62

Kčs                    

80

V

Fándly,J.

Zelinár

Osveta Martin 1990;v:3

37

Kčs                    

81

V

Csapody,I,Csapodyov

Rastliny lesov a lúk

Príroda Blava 1983; v:1

55

Kčs                    

82

V

Weinfurter,K.

Léčba nervů přírodními sílami

Globus Blava 1996;v:1

126

Sk                    

83

N

Chris,C.

Síla ducha

1996

158

Sk                     

84

T

Schonknecht,R.

Rychleji, ale jak?

Horizont Praha 1980;v:1

12

Kčs                    

85

V

Velgosová,M.

Liečivé rastliny a lesné plody

SPN Blava  1961,v: 1

22

Kčs                    

86

V

Pagan,J.-Randuška,D.

Atlas drevín zv.1.

Obzor Blava 1987,v:1

60

Kčs

87

V

Dugasová,A.-Dugas.

Babkine bylinky

Knižné centrum Žilina 2001,v:1

289

Sk

88

V

Kresánek,J.-Dugas,D.

Príručný atlas liečivých rastlín

Osveta Martin 1990;v:2

250

Kčs

89

V

Pamukov-Achtardžiev

Prírodná lekáreň (ĽUDOVÉ NÁZVY )

Príroda Blava 1991; v: 3

160

Kčs

90

V

Javorka-Csapady

Kvety lesov a lúk

Príroda Blava 1973;v: 3

39

Kčs

91

V

Macku,J.-Krejča,J.

Atlas liečivých rastlín

SAV Blava 1964;v: 1

39

Kčs

92

V

Thurzová,Ľ.Kresánek.

Malý atlas liečivých rastlín INDEX aj

Osveta Martin 1963;v:1

37

Kčs

93

V

Macku,J.-Krejča,J.

Atlas liečivých rastlín

Veda VSAV Blava 1988;v:4

51

Kčs

94

V

Weissberger,K.

Kvetiny okolo nás

Slov.vyd.pôdoh.literat. Blava 1965;v:1

25

K

95

N-k

Hochberger,E.Kállay

Divy Slovenska

Ikar a.s. Blava 2003;v:1.

500

Sk

96

N

Atlas slovenských miest

Mapa Slovakia s.r.o. 2001;v:1

1485

Sk

97

V

Ponec,J.

Stretnutie s krásou

Príroda Blava 1988; v:1.

100

Sk

98

V

Thurzová,Ľ.-Kresánek,J.

Malý atlas liečivých rastlín(botanické názvy zmeny,české názvy

Osveta Martin 1983;v:7

45

Kčs

99

Mn

Novák,F.A.

Veľký obrazový atlas rastlín

Mladé letá Blava 1976;v:1

99

Kčs

100

Mn

Staněk,V.J.

Veľký obrazový atlas hmyzu

Mladé letá Blava 1977;v:1

100

Kčs

101

Mn

Ponec,J.

Kde vtáky hniezdia

Mladé letá Blava 1960;v:1

34

Kčs

102

V

Brtek,Ľ.-Kňaze,I.

Pri vtáčich hniezdach

Obzor Blava 1989;v:1

55

Kčs

103

V

Svet živočíšnej ríše

Osveta Martin 1990;v:2

600

Kčs

104

V

ABC prírody

Reader Digest Výběr, Praha 1997;v:2

950

Sk

105

V

Súkromie živočíchov

Reader Digest Výběr Blava 1998;v:1

1380

Sk

106

 V

Červená kniha zv.1. PTÁCI

SZN Praha1988;v:1

67

Kčs

107

V

Odyová Penelope

Velký atlas léčivých rostlin

Osveta Martin 1995; v:1

460

Sk

108

V

Z našej prírody:rastliny, horn.,miner.

Príroda Blava 1984;v:105

105

Kčs

109

N-h

Kožešnikov,J.

Ilustr.encyklop.slovník zv.2., J-PRI

ČSAV Praha 1981;v:1

135

Kčs

110

N-h

Kožešnik,J.

Ilustrovaný enc.slov. zv.3., Pro-Ž

ČSAV  Academia Praha 1982;v:1

135

Kčs

111

V

Brehm

Život zvierat zv.3. - VTÁKY

Obzor Bratislava 1969;v:1

60

Kčs

112

N

Slovník slovenských nárečí zv.1.(A-K)

VEDA SAV Blava 1994

477

Sk

113

N

Všeobecný enc.slov.

OTTOVO nakl.Praha2002;v:1

499

Kčs

114

N

Všeobecný encyklopedický slov. M-R

Ottovo nakl.s.r.o.Praha 2002;v:1

499

Kčs

115

Tacitus

Tacitus letopisy

Svoboda Praha 1975;v:3

32

Kčs

116

Tacitus

 Tacitus Z dějin císařského Říma

Svoboda Praha 1976;v:1

33

Kčs

117

Antické válečné umění

Svoboda Praha 1977;v:1.

38

Kčs

118

N-s

Gašparíková,Ž.Kamiš

Slevensko-český slovník

SPN Praha 1987;v:3

100

Kčs

119

T

Lánská,D. a kol.

Koření pro každé vaření

Práca Praha 1990;v:3

50

Kčs

120

N

Kuťáková,E.,Mareki,V.Zacho...

Moudrost věku - Lexikon Latin.výroku,př...

Svoboda Praha 1998;v:3

389

SK

121

N-h

Muchembled,R.

Magie a čarodejníctví v Evropě

Volvox Globátor Praha 1997;v:1

353

Sk

122

N-h

Beranová,M.

Slované

Libri Praha 2000;v:1

450

Sk

123

N-z

Tissier,A.

1001 domácich liekov pre zdravie

IDM

130

Sk

124

N-n

Weinfurter,K.

Bible ve světle mystiky/Pastýř Hermas.

Zmatlík a Palička Praha Letná 1930,;:1

37

125

T

Sedliačiková,A.

Staré, dobre vyskúšané rady a návrhy ...

Orim s.r.o. Blava 1999;v:1

120

Sk

126

V

Gábor,Š.

Úspešná liečba dýchacích ciest lieč.rastl

Združenie JAS Zvolen 1997;v:1

65

Sk

127

V

Engerman,M.

Liečivé sily prírody

Ikar a.s. Blava 1992;v:1

69

Kčs

128

N-s

Bobríková,K.

Nemec.-slov. slovníček šikovné ruky...

Elán Blava 1991;v:1

29

Kčs

129

N-s

Duriča Milan S.

Dejiny Slovenska a Slovákov

SPN Blava MEDIA TRADE 1995;v:1

125

Sk

130

Hudák,J.

Beletria pre ľud

SSV Trnava 1996;v:1

30

Sk

131

N

Zamarovský,V.

Bohovia a hrdinovia antických bájí

Mladé letá Blava 1980;v:2.

58

Kčs

132

Švandrlík,M.

Černí baroni

Camis Praha 1999;v:1

224

Kčs

133

N

Sophros- Mimoriadny jasnovidec

50

Sk

134

N

Kuzněcov,B.G.

EINSTEIN/Život, smrt, nesmrtelnost

SPN Praha 1986;v:2

44

Kčs

135

N

Ratkoš,P.

Slovensko v dobe Veľkomoravskej

VV Košice 1990;v:2.

41

Kčs

136

N

Micio Kushi-Esko,E.

Kámen filosofů/Úvod do alchymie...

CADPRESS Blava 1994;v:1

96

Sk

137

N

Paugnerová J. Poppe

Pod vplyvom Luny

Media klub Blava 1998;v:1

149

Sk

138

N-f

Ponty,M.M.-Claude,L

Chvála moudrosti

Archa Blava 1994;v:1

35

Sk

139

B

Chmelová,E.

Sadaj slnko, sadaj/Ľudová poézia o živote a...

SNDK Blava 1955;v:1

22

Kčs

140

N-k

Bojkovský,J.

Jeden rok v Kšinnej/zvyky

Vlastivedné múzeum Topoľčany 1977;v:1

50

Kčs

141

B

Buonarotti ,M.

Útrapy v hľadaní

ARS Stigmy Blava 1990;v:1.

43

Sk

142

N

Latinčina ešte žije

Q111 Blava 1998;v:1

160

Sk

143

Carvajal.F.F.

Hovoriť s Bohom/Meditácie na ...

Kontakt Plus Blava 1999

158

Kčs

144

V

Taylorová,B.

Kamene minerály a skameneliny

MiniSlovart Blava  2001;v:1

99

Sk

145

N-s

Rusko-slovenský, slov.-ruský

SPN Blava 1968;v:3

29

Kčs

146

B

Krpeľan,M.

Perúnov ohnivý kvet

Vyd. Michal Krpeľan H.Chlebany2001

200

Sk

147

N-s

Slovník cudzích slov

SPN Blava 1953;v:1

8

Kčs

148

B

Nechvátal,F.

Tichý oceán

Československý spisovateľ Praha1968;v:1

6

Kčs

149

N-h

Jednotný katolícky spevník

SSV Trnava1970;v:1

32

Kčs

150

V

Jirásek,V.-Procházka.

Rastliny známe neznáme

Mladé letá Blava 1979;v:1

30

Kčs

151

N

Latka,F.

Minilexikon matematiky

Alfa Blava 1971;v:11

6

Kčs

152

P

Stanovy Československého zväzu žien

MÍR Praha 1975;v:1

6

Kčs

153

B

Suchý,J.

Jasmínová hviezda

Českoslov. Spisovateľ Praha1990;v:1

11

Kčs

154

B

Sládek,V,J.

Radost i hoře

Odeon Praha 1980;v:1

20

Kčs

155

Zrnká vtipu

Pezolt PVD Košice 1994;v:1

30

Sk

156

N-h

Jednotný katolícky spevník

SSV Trnava 1996;v:1

88

Sk

157

N-h

Marcelinus,A.

Rímske dejiny

Tatran Blava 1988;v:1

70

Kčs

158

N-h

Tranquilinus C.Suetinius /Životopisy

Tatran Blava 1974;v:2

26

Kčs

159

N-h

Cicero Marcus Tullius

Tuskulské hovory/Cato-stáří;Laelius

Svoboda Praha 1976;v.1.

50

Kčs

160

N-h

Plinius starší

Kapitoly o přírodě/naturalis historia

Svoboda Praha 1974;v:1

50

Kčs

161

N

Verdet,J.P.

Nebo poriadok a chaos

Slovart Blava 1997;;v:1

320

Sk

162

N-s

Habovštiaková,K..

Človek v zrkadle frazeológie

Tatran Blava 1990;1

15

Kčs

163

Ferrero Bruno

Vie to iba vietor

Don Bosco Blava 2002;v:1

70

Sk

164

N-s

Faster Kašpar

Slovník francúzsko-český

Fr.A.Urbánek Praha 1879;v:1.

100

K

165

Stacpoole,M.

Zapovězené ovoce

Knihtiskárna "Politiky" Praha 1915;v:1.

120

K

166

F

Nietsche Friedrich

Nečasové úvahy II.

Váhy Mladá Fronta Praha 1992;v:1

85

Kčs

167

F

Nietzsche,F.

Nečasove úvahy I.

Mladá Fronta Praha 1992;v:2

85

Kčs

168

F

Nietzsche,F.

Breviár

Kraus Wolfgang 1995;v:1

83

Kčs

169

Ferrero,B.

Spev svrčka

Don Bosco Blava 2000;v:1.

60

Sk

170

N-po

Polakovič,Š.

Naše korene v základoch Európy

Matica slovenská Martin1994;v:1.

158

Sk

171

N-po

Svoboda,A.-Tučková

Československo-země neznámá

Orbis Praha 1963;v:1

41

Kčs

172

N-s

Grundlerová,V.

Slov.-francúzsky a Franc.-slov.slovník

SPN Blava  1984

50

Kčs

173

B

Galantní poesie

ČSL spisovatel Praha 1970;v:1.

16

Kčs

174

N-po

Komenský,J.A.

Informatórium školy materskej

SPN Blava 1991;v:1

52

Kčs

175

B

Villon Francois

Veľký testament

SVKL Blava 1965;v.:1.

30

Kčs

176

N-n

Hlinka,A.

Viera vedcov

Alfa Blava 1990;v:1

16

Kčs

177

N-n

Hlough,J.

Minútočka

SSV Trnava 1997;v:1

82

Sk

178

N

Strauss,P.

Zákruty bez ciest

Verba Blava 1993;v:2.

70

Sk

179

N

Svoboda,V.

Minimum o rodokmenu

Olympia a.s. Praha 1998;v: 1.

120

Sk

180

N-s

Feifičová,M.-Němec

Slovensko-český,česko-slovenský slov.

Kava - Pech Praha 2000;v:1.

112

Sk

181

N-po

Aktualizovaný občiansky zákonník

Epos Blava 1994;v:1.

120

Sk

182

N

Hay,L.L.

Myšlenky srdce

RadostPraha2 1993;v:1

79

Sk

183

N-po

Vreckový obč.zákonník

Mračko Miroslav Blava 2000;v:1

80

Sk

184

N-n

Carreto,C.

Prečo, Pane?/Bolesť

Lúč Blava1994;v.:1

85

Sk

185

N-n

Carretto,C.

Boh, ktorý prichádza

Lúč Blava 1994;v:1

82

Sk

186

N-po

Autorské právo do vrecka

Mračko Miroslav Blava 1998;v:1

125

Sk

187

Murphyho zákony

Poradca s.r.o. Žilina 1999;v:1.

85

Sk

188

N-s

Horák,E.

Slovensko-srbochorvátsky slovník

SPN Blava 1987;v:1

120

Sk

189

N-f

Nietsche,F.

Antikrist

Votobia Olomouc 1995;v:1

89

Sk

190

N-po

Mucha,L.-Valášek,S.

Vlajky zemí sveta

GKP Praha 1987;v.:3

35

Kčs

191

N-h

Hromník,M.

Po stopách kláštora pod Inovcom

Dobrá kniha Trnava 1999;v:1

25

Sk

192

N-s

Malá príručka slov.-ruskej konverzácie

ČSL rok1960 Praha

20

Kčs

193

N-po

Šupichová.

Zamenhof,L.L

Orbis Praha 1947;v:1

6

Kčs

194

N-po

Zilber,L.

Ilja Mečnikov

Orbis Prah 1946;v:1

6

Kčs

195

N-po

Milenuškin,J.

I.V.Mičurin

Orbis Praha 1946;v:1.

6

Kčs

196

N-po

Kopylov.D.

I.P.Pavlov

Orbis Praha 1947;v:1

6

Kčs

197

N-po

Lev,V.

Benedikt Roezl

Orbis Praha 1949;v:1

6

Kčs

198

N-po

Jelínek,K.

Anatole France

Orbis Praha 1949;v:1

6

Kčs

199

N-po

Červinka,F.

F.N.Babeuf

Orbis Praha 1949;v:1

6

Kčs

200

N-po

Šmrha,J.-Bittmann,B.

Thomas Paine

Orbis Praha 1948;v:

12

Kčs

201

N-h

Kováč,J.

Kult.hist.pamiatky okresu Topoľčany

Tatran Blava 1980;v:1

100

Kčs

202

N-z

Autoatlas ČSSR

Slov.kartogr.Blava 1989;v:16

29

Kčs

203

Bergier,J.-Pauwels,L.

Jitro kouzelníků

Svoboda Praha 1990;v:2

39

Kčs

204

B

Strýko Slavoš

Kytka z Tatier

Fr.A.Urbánek Praha 1885;v:1

45

Kčs

205

N-k

Hartl,B.

Malý inspiromat CITÁTY Nápoje...

Mír Praha 1965;v:1

22

Kčs

206

N-h

Drobná,E.-Žákovič

Moravské Lieskové

OcÚ Mor.Lieskové 1998;v:1

220

Kčs

207

N-po

Michálek,J.

Protifašistický odboj na Slovensku v...

Veda SAV Blava 1985;v:1

28

Kčs

208

Ezopské bájky

Smena Blava 1974

40

Kčs

209

N-f

Rolland,R.

Nesmrtelné stránky J.J.Rousseaua

Fr.Borový Praha 1947;v:1

50

Kčs

210

P

Konečný,J.

Bonsaj

Obzor Blava 1991;v:1

19

Kčs

211

N-h

Kulhánek,F.

Kronika Československá kniha V.piata

E.Beaufort Praha II.1928;v:1

300

Kčs

212

N-po

Obchodný zákonník/živnostenský zákon

Práca Blava 1992;v:1

185

Kčs

213

N

Ruský jazyk pre 2.r.gymnázia

SPN Blava 1985;v:1

14

Kčs

214

N

Čítanka pre 2.r. str.odborných škôl

SPN Blava 1979;v:4

18

Kčs

215

M

České národní pohádky a písně

Mladé letá 1958;v:1

10

Kčs

216

N-h

Kryl Karel

Krylogie /texty piesní

Academia Praha 1994;v:1

130

Sk

217

B

Jesenský,J.

Láska a život

SVKV-Hviezdosl.spoločnosť1955;v:1

8

Kčs

218

B

Ja, Rudolf Dilong, trubadúr

Matica slovenská Martin 1992;v:1

180

Kčs

219

Ferko,V.

Zlatá nostalgia

Slv.spis.Blava 1975;v:1

12

Kčs

220

Beňo,J.

Predposledný odpočinok

Slov.spis. Blava 1983;v:1

15

Kčs

221

N-z

Kempink v Československu

Olympia Praha  1990;v:

33

Kčs

222

Mniszkowna,H.

Malomocná III.diel

Petr Holzner Praha 1992;v:2

29

Kčs

223

T

Helekalová,H.

Svetry...a vše co k nim patří

SNTL Praha 1990;v:1

25

Kčs

224

T

Pletená móda

Ateliér Květen Praha

18

Kčs

225

N-po

Helebrandt,R.

Kniežatá zloby/Protokoly siónskych...

Agres Blava1991;v:1

32

Kčs

226

N-k

Milanko

Slovenská kronika vo svet.kontexte

VŠE Blava Slovakia

30

Kčs

227

N-s

Tvarožek,E.

Základy esperanta/Učebné texty

Vydal Turč.sv.Martin 1979;v:2

50

Kčs

228

N-po

Poučenie z krízového vývoja

Pravda, Blava 1975; v:5.

1

Kčs

229

Prell,K,du

Kříž  nad ledovcem .,II.,

Karel Sezemský Nová Paka 1934;v:2

90

230

Vilde,E.

Nevesty s izjanom

Chudožestvennaja literatúra Moskva 1989

100

Kčs

231

Zobrané spisy Martina Kukučina sv.10:

Turčianský sv. Martin

60

K

232

Leskov,N.S.

Vidiecka lady Macbeth

Tatran Blava 1967;v:1

19

Kčs

233

N-s

Nemčina pre 10.postupný ročník

SPN Blava 1958;v:4

7

Kčs

234

N-s

Schenkova,B.

Ako zdolať angličtinu?

Práca Blava 1990;v:1

22

Kčs

235

N-s

Holdošová,M.

Učíme sa po nemecky 1.diel

SPN Blava 1962;v:2

9

Kčs

236

B

Villon,F.

Dielo

Tatran Blava1981;v:2.

28

Kčs

237

N-h

Remiášová,M.

Pamätnica obce Koš

Šport STV Blava 1988;v:1.

50

Kčs

238

M

Biansku,V.

Reportáž zo štadióna ŠK Chrobákia

Mladé letá Blava 1959;v:1

5

Kčs

239

M

Podjavorinská,Ľ.

Čin-Čin

Mladé letá Blava 1977;v:5

27

Kčs

240

M

Tri labutie panny/rozpr.sev. národov

Mladé letá Blava 1960;v:1

38

Kčs

241

M

Čápová,L.

Besedy pod javorem/česky

SNDK Praha 1957;v:1

20<