[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sám život je moja najlepšia univerzita.(Gogoľ) Š ť a s t í m  je už to, že  ž i j e m e  v  jednej  dobe!

  

Kam kráčaš?

Zas budeme voliť Dzurindu....
Príde chlapík do baru kde obsluhuje čašník-robot.
Čašník-Robot mu načapuje perfektne pivo a pýta sa ho aké ma IQ???
Chlapík hovorí: "150" a čašník sa s nim začne rozprávať o globálnom otepľovaní, kvantovej fyzike, klimatických zmenách, nanotechnologiach atď.
Chlapík je cely užasnutý tak si povie, že robota vyskúša. Odíde z baru, prezlečie sa, vráti sa naspäť. Časník-Robot mu zas načapuje perfektne pivo a pýta sa: "Aké máš IQ???" Chlapík povie:... "No približné 100."
Čašník chápavo pokýva hlavou a začne sa s nim rozprávať o futbale, hokeji, modelkách, dobrom jedle, ženských kozách atd.
Tak sa chlapík rozhodne že mu dá posledný test. Zas odíde, prezlečie sa, príde naspäť. Zasa dostane perfektne načapované pivo a Časnik-Robot sa ho zas pýta na IQ.. Chlapík povie: "Ehm, no asi tak 50."
No a robot sa k nemu nakloní a začne (skutočné veľmi pomaly) rozprávať...
"Tak čo priateľu, zas budeme voliť Dzurindu, že?"

 

Latinsky obrad omše - videozáznam: http://www.youtube.com/watch?v=bxh_SpPbU0Y&mode=related&search=
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1183053079059&pagename=JPost%2FJPArticl...
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3419167,00.html
http://in.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=worldNews&storyID=2007-07-0...
http://www.nytimes.com/2007/07/08/world/08POPE.html?_r=1&oref=slogin
http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=144010 
Pavlova myšlienka o zrozumiteľnosti v zbore z jedného jeho listu:
"...ale v cirkvi radšej chcem prehovoriť päť slov zrozumiteľných, aby som aj iných poučil, než desaťtisíc slov nezrozumiteľným jazykom." (1 Kor.14:1; http://www.biblia.sk/sk/1/biblia/sev/1co/014.html)

NÁZORY

-Cyril a Metod išli s trendom, ktorý vtedy bol v Byzancii, totiž liturgia v "národnom" jazyku. V posledných dňoch, keď slovenskí katolíci spokojne mručali, že staroslovienčina bola štvrtým liturgickým jazykom na svete (zabudli na arménštinu a iné, ale tí asi nie sú dobrí kresťania) sa teraz zas budú musieť prispôsobovať inému trendu. A historicky je naozaj haluz ukotvenie byzantských zvykov za Veľkej Moravy, pretože ich zlikvidovali už za Svätopluka.. .Otázka skôr znie, či je tridentská omša dosť "trendy" na to, aby pomohla katolicizmu na svete.
-Sv. Cyril a Metod šírili byzantskú, nie latinskú liturgiu. 7.jula bol sviatok sv. Cyrila a Metoda, podľa starého kalendára platného pre tridentsky obrad. Že by pápež zabudol na slovanských vierozvestcov? Latinské omše na Slovensku mame, ale v novom obrade. Tridentská omša je značne rozdielna, a podstatou nie je latinčina... Sv. Cyril a Metod šírili byzantskú, nie latinskú liturgiu. Mimochodom, včera 7.jula bol sviatok sv. Cyrila a Metoda, podľa starého kalendára platného pre tridentsky obrad. Že by pápež zabudol na slovanských vierozvestcov?

Libertarian o latinskej omši:
http://www.lewrockwell.com/woods/woods75.html 
http://www.lewrockwell.com/buchanan/buchanan63.html 
- Z každej skúsenosti sa dá vziať si niečo pozitívne. Aj keď niekto, zjednodušené povedané, trepe sprostosti, môžem to využiť napríklad na analýzu reakcii alebo trénovanie sebaovládania.
- Libertarianstvo existovalo VŽDY vtedy, keď neexistovala nejaká formálna "vyššia" moc. Taká MOC , ktorá by bola založená na niečom inom, ako na súhlase členov "skupiny" . Teda (zjednodušené povedané ) keď neexistoval ŠTÁT alebo kráľovstvo. A takéto obdobia boli v dávnejšej histórii ľudstva NAJČASTEJŠIE. Všetky kmeňové zoskupenia a im podobné zoskupenia.


Friedrich Nietzsche - vykladač a filozof gesta:
http://sarkozy.blog.sme.sk/c/90346/Mel-Gibson-kontra-Antikrist-o-umeni-vykladu-nonverbalneho.html
-Antikritst samozrejme oslavou kresťanstva nie je. Prinajmenšom mu však Voegelin môže ďakovať za svoj vynález "imanencie" a "gnózy", lebo Nietzscheho pojem "kresťanstvo" a jeho kritika sa nie náhodou kryjú s tým, čo nazýva Voegelin gnózou. Voegelin sa ako typický učenec v mnohom podobá na Freuda. Nielen v tom, že vykrádal Nietzscheho originálne nápady, ktoré pretlmočil do "vedeckých" formulácií ale aj vo veľmi podobnom spôsobe uvažovania.
-Nenachádzam podstatný rozdiel medzi pojmom "gnóza" a Nietzscheovým pojmom "kresťanstvo" - akokoľvek je ten pojem nefér, kľudne si viem dosadiť do Antikrista slovo gnóza namiesto kresťanstvo a logika kritiky zostane zachovaná. A naopak viem si predstaviť kritiku gnózy ako antikresťanskú. Mám pocit, že ten rozdiel je daný rozhodnutím sa k viere, či neviere, než intelektuálnym rozporom.
-Pojem gnóza má svoje historicko-reálne ukotvenie a čo Nietzsche používa pod týmto pojmom je jedno. U Voegelina sa však gnóza a kresťanstvo nestotožňujú ani náhodou.
-Pojem gnóza má svoje historicko-reálne ukotvenie - má, ale bez Nietzscheho útoku na kresťanstvo a jeho kritiky a poukázania na kresťanské korene modernity by sme zostali o pojem gnózy, tak ako ju charakterizoval Voegelin zrejme ochudobnení. Podľa toho, čo som od V. čítal ten považuje gnózu za niečo špecificky kresťanské - alebo povedzme za intelektuálny collateral damage kresťanstva.
EVANGELIUM JAKO KRVAVÝ ROMÁN? http://www.halik.cz/clanky/evangelium_krvavy_roman.php
Myšlienky zaváňajúce socializmom v biblii:
- "Keď to Ježiš počul, povedal mu: Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach; potom príď a nasleduj ma."
Evanjelium podľa Lukáša: 18, veta 22
- "Vidiac ho Ježiš povedal: Ako ťažko uchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky."
Evanjelium podľa Lukáša: 18, veta 24
- "Zaiste ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho."
Evanjelium podľa Lukáša: 18, veta 25
- "A všetci veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali spoločné, aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval."
Skutky apoštolov 2: vety 44 a 45
- Podstatné a smutné je v skutočnosti to, že cirkev a dokonca aj niektorí kresťanskí demokrati -> schvaľujú prerozdeľovanie.
- To, čo hlásajú libertariáni je čistá zlovoľná anarchia, opomínajúca, že každé bohatstvo samo o sebe bez spoločenských vzťahov a väzieb v ktorých bolo vytvorené nie je bohatstvom.
- Libertaianska spoločnost je založená HLAVNE na "spoločenských vzťahoch a väzbách " , ktoré nahrádzajú aj terajšie ŠTÁTNE , štátom vynucované väzby.
- Prvý "rozpad" rodiny bol teda spôsobený presunom ľudí do miest, bol spôsobený priemyselnou revolúciou.

Vytratenie moci náboženskej mystiky

Daniel C. Dennett
Ja som optimistický a očakávam, že sa dožijem straty vplyvu náboženskej mystiky. Myslím, že asi do dvadsaťpäť rokov, takmer všetky náboženstvá sa vyvinú do takých foriem, aby väčšina z nich nenaháňala hrôzu, ako to robia dnes. Pochopiteľne mnohí ľudia – možno väčšina ľudí na svete – sa bude stále pridŕžať svojho náboženstva s takou vášňou, ktorá bude naďalej zdrojom násilia, neznášanlivosti a iného trestuhodného správania. Ale zbytok sveta bude chápať toto správanie, prečo to tak je, a bude pôsobiť dookola, až kým to neustúpi, tak, ako si to bezpochyby želá. To je dobrá správa. Zlá správa je, že budeme musieť efektívne využiť každý kúsok zdravého rozumu na riešenie takých globálnych problémov, ako sú klimatické zmeny, pitná voda, a ekonomické rozdiely. To ma vedie k istému pesimizmu, myslím, že pán Martin Rees môže mať pravdu: nejaká nelojálna náboženská (alebo politická) skupina môže rozpútať biologickú alebo jadrovú katastrofu, aby ukončila všetko naše dobré úsilie. Ale myslím, že máme prostriedky a znalosti zabrániť takejto pohrome, ak budeme ostražití.
Pripomeňme si, že je to iba päťdesiat rokov, keď fajčenie bola spoločensky prestížna činnosť a požiadať niekoho, aby v našej prítomnosti nefajčil, bolo vrcholne nezdvorilé. Dnes vieme, že by bolo chybou pokúšať sa zakázať fajčenie absolútne, najmä ak ešte stále máme veľa cigariet a fajčiarov, ale škodlivosť fajčenia je všeobecne uznávaná. Fajčenie je už nie v móde a príde deň keď aj náboženstvo nebude. Predovšetkým to bude slobodná voľba prijať alebo neprijať náboženstvo a neskôr sa vytratí jeho módnosť – okrem takých sociálne hodnotných foriem, ktoré nebudú ľudí rozdeľovať. Budú to potom ešte vôbec náboženstvá? Alebo vplyvom toho náboženstvá zaniknú samé? To záleží na tom, čo považujete za kľúčové alebo určujúce pri definícii náboženstva. Dinosaury vymreli alebo žijú ďalej ako vývojová línia vtákov?
Prečo som si taký istý, že to nastane? Predovšetkým kvôli asymetrii v informačnej explózii. S celosvetovým rozšírením informačných technológií (nie iba internet, ale aj mobilné telefóny, prenosné rádio a televízia), nie je už ďalej uskutočniteľné pre ochrancov náboženských tradícií, chrániť ich mládež od vplyvu rôznych faktov (a, áno, pochopiteľne, aj od dezinformácií a haraburdia každého žánra), ktoré zľahka, nezvrátiteľne podmývajú postoje nevyhnutné pre náboženský fanatizmus a neznášanlivosť. Náboženstvá, dnes ešte viac ako v minulosti, sa zúfalo pokúšajú, prostredníctvom našej generácie, zakrývať oči a uši budúcich generácií, ale to nefunguje. Po každom okázalom zverejnení víťazstva, zaplavovanom Bushovou administráciou s evanjelikmi, narastie v USA počet domácich žiakov [Homeschooling], pribudne radikálnych islamistov, tak veľmi zdôrazňovaný "odliv" náboženstva v Rusku po páde Sovietskeho zväzu, sú najviac očividné prípady. Je mnoho menej dramatických porážok, kedy mládež potichu opúšťa náboženstvo svojich rodičov a prarodičov. Tá tendencia bude pokračovať obzvlášť, keď sa mládež dozvie, koľko ich vrstovníkov, taktiež volí túto nenápadnú cestu. Všade vo svete, kategória "bez vyznania" rastie rýchlejšie než Mormoni, rýchlejšie než evangelici, dokonca rýchlejšie než islam, ktorého nárast spôsobuje takmer výlučne iba pôrodnosť, nie obrátenie, a smeruje ku skorej nivelizácii.
Sekulárni rodičia môžu povzbudiť vlastné detí k čerpaniu z prameňa vedomostí, kdekoľvek ich k tomu vedenie presvedčenie, že iba malý percentuálny podiel detí sa bude búriť proti ich sekulárnej výchove a obráti sa na nejaké náboženstvo alebo niečo iné. Kulty budú stúpať a padať, tak ako po celé tisícročia, tak aj dnes, ale len tie budú prosperovať, ktoré sa dokážu transformovať do spoločensky vľúdnej organizácie. Mnoho náboženstiev, v nedávnej minulosti, už pripravilo prechod, potichu znížili dôraz na iracionálne základy v ich posolstve, zriekli sa xenofóbie a sexuálnych [tu sa niekto sekol, sexist prohibitions mi nedáva zmysel] zákazov a obrátili svoju pozornosť z dogmatickej čistoty ku morálnej užitočnosti. Skutočnosť, že tieto prispôsobenie náboženstvá sú zosmiešňované spiatočníckymi puritánmi, poukazuje na to, akými krehkými sa stali objekty ich zúfalej oddanosti. Ako prenikajú informácie o týchto premenách, tí, kto sú zbožní v nemodernej viere, budú musieť tvrdo pracovať, aby vyvolali/rozptýlili pocit viny a výčitiek, tak, aby udržiavali pozornosť a oddanosť svojich detí. Oni nebudú mať úspech a nebude to bezbolestný prechod. Rodiny budú vnútorne rozdelené, generácie budú vzájomne obviňovať zo zrady a čo horšie, mládež zdesená, keď zistí, ako im starší úmyselne skresľovali skutočnosť a starší sa budú cítiť opustený a zradený svojimi potomkami. Nesmieme podceňovať mučivú úzkosť, ktorú tieto kultúrne zmeny vyvolajú a mali by sme pokúsiť predvídať hlavné účinky a byť pripravení poskytnúť úľavu a nádej pre tých, ktorých to postihne.
Myslím hlavný problém pred ktorým dnes stojíme je "nadreakcia", nevytvárať mučeník z tých, ktorí nemajú zúfalú potrebu sa stať mučeníkom. Bude treba trpezlivosť, dobrá informovanosť a pevný dôraz na všeobecné vzdelanie o svetových náboženstvách. Toto bude podporovať vývin nenákazlivých foriem náboženstva, ktoré môžeme privítať ako pokračovanie časti kultúrneho dedičstva našej planéty. Napokon pravda nás spraví slobodnými.

http://lethe.webinfo.cz/forum/forum_posts.asp?TID=67
(Homeschooling):
http://en.wikipedia.org/wiki/Homeschooling
Obrázok Homescholing:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/William-Adolphe_Bouguereau_%281825-1905%29_-_A_Calling_%281896%29.jpg
autor obrázku: Bouguereau, Adolphe-William (1825 11.30. - 1905.08.19) La Rochelle
ORIGINÁL
http://lethe.webinfo.cz/forum/forum_posts.asp?TID=67
The Evaporation of the Powerful Mystique of Religion


http://lethe.webinfo.cz/forum/forum_posts.asp?TID=67
http://edge.org/q2007/q07_1.html#dennett
http://edge.org/3rd_culture/bios/dennett.html

 

 

 

Zoznam ľudí upálených ako heretici
Tento zoznam obsahuje ľudí upálených rozličnými náboženskými skupinami, keď boli považovaní za heretikov.
Upálení rímskymi katolíkmi: Ramihrdus z Cambrai († 1076 nebo 1077) (lynčovaný)
Peter z Bruys († 1130) (lynčovaný)
Gerard Segarelli († 1300)
Fra Dolcino († 1307)
Sestra Margherita († 1307)
Brat Longino († 1307)
Marguerite Porete († 1310)
Jacques de Molay (1243–1314)
Francesco da Pistoia († 1337)
Lorenzo Gherardi († 1337)
Bartolomeo Greco († 1337)
Bartolomeo da Bucciano († 1337)
Antonio Bevilacqua († 1337)
William Sawtre († 1401)
John Badby († 1410)
Jan Hus (1371–1415)
Jeroným Pražský (1365–1416), znovu upadlý kacír
Sv. Jana z Arku (1412–1431)
Jean Valliere († 1523)
Jan de Bakker († 1525)
Michael Sattler († 1527)
Patrick Hamilton († 1528)
Balthasar Hubmaier (1485–1528), znovu upadlý kacír
George Blaurock (1491–1529)
Hans Langegger († 1529)
Giovanni Milanese († 1530)
William Tyndale (1490–1536)
John Frith (1503–1533)
Jakob Hutter († 1536)
Francisco de San Roman († 1540)
Giandomenico dell' Aquila († 1542)
George Wishart (1513–1546)
John Rogers († 1555)
Rowland Taylor († 1555)
John Hooper († 1555)
Patrick Pakingham († 1555)
Hugh Latimer (1485–1555), znovu upadlý kacier
Nicholas Ridley (1500–1555)
Bartolomeo Hector († 1555)
Paolo Rappi († 1555)
Vernon Giovanni († 1555)
Labori Antonio († 1555)
John Bradford († 1555)
Thomas Cranmer (1489–1556), znovu upadlý kacír
Pomponio Angerio († 1556)
Nicola Sartonio († 1557)
Fra Gioffredo Varaglia († 1558)
Gisberto di Milanuccio († 1558)
Francesco Cartone († 1558)
Antonio di Colella († 1559)
Antonio Gesualdi († 1559)
Giacomo Bonello († 1560)
Mermetto Savoiardo († 1560)
Dionigi di Cola († 1560)
Gian Pascali di Cuneo († 1560)
Bernardino Conte († 1560)
Giorgio Olivetto († 1567)
Luca di Faenza († 1568)
Bartolomeo Bartoccio († 1569)
Fra Arnaldo di Santo Zeno († 1570)
Alessandro di Giacomo († 1574)
Benedetto Thomaria († 1574)
Diego Lopez († 1583)
Gabriello Henriquez († 1583)
Borro z Arezza († 1583)
Ludovico Moro († 1583)
Pietro Benato († 1585)
Francesco Gambonelli († 1594)
Marcantonio Valena († 1594)
Giovanni Antonio da Verona († 1599)
Fra Celestino († 1599)
Giordano Bruno (1548–1600)
Maurizio Rinaldi († 1600)
Bartolomeo Coppino († 1601)
Maria Barbara Carillo (1625–1721)
Gabriel Malagrida († 1761)
Thomas Szük (1522–1568)
Joshua Weißöck (1488–1498)
Upálení anglikánmi Anne Askew (1521–1546)
Joan Bocher († 1550)
George van Parris († 1551)
Matthew Hamont († 1579)
John Lewes († 1583)
Peter Cole († 1587)
Francis Kett († 1589)
Bartholomew Legate (1575–1612)
Edward Wightman (1566–1612), znovu upadlý kacír
Upálení právoslávnymi Basil Lekár († 1118)
Avvakum Petrovič (1620–1682)
Upálení kalvinistami Michael Servetus (1511–1553)
Kristof Walken (1522-1551)
Pozri aj [úprava]Solomon Molcho (1500–1532), odpadlík.
Étienne Dolet (1509–1546), odpadlík.
Lucilio Vanini († 1618), odpadlík.
Alverez Ferdinando († 1640), odpadlík.
Zdroj Wikipédia:
http://sk.wikipedia.org/wiki/

Zoznam_%C4%BEud%C3%AD_up%C3%A1len%C3%BDch_ako_heretici
 

 

.

Obzri sa na tých z minulosti, ktorí ťa oslovili svojimi myšlienkami, charaktermi či iným...

JUDr. Janko Jesenský

básnik, prozaik, prekladateľ, významný predstaviteľ slovenskej modernej prózy, autor jedného z najlepších satirických románov a parádnej satirickej poézie na politickú scénu rokov minulých, prvý slovenský národný umelec


Narodil sa v Turčianskom Svätom Martine. Jeho otec, Ján Jesenský-Gašparé, bol advokátom a významným činiteľom slovenského národného hnutia a spoluorganizátorom akcií celonárodného významu (Memorandum národa slovenského, Matica slovenská a pod.). Vzdelanie získaval v rodisku, neskôr na gymnáziu v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote a v roku 1893 zmaturoval v Kežmarku. Dvojročnú právnickú akadémiu absolvoval v Prešove, doktorát práv získal v Kluži (Rumunsko). V Budapešti zložil advokátsku skúšku. Potom pracoval ako advokátsky koncipient v Lučenci, Bytči, Liptovskom Mikuláši, Martine a v Novom Meste nad Váhom. Tu si vytvoril vážnejší ľúbostný vzťah k mladej klaviristke a speváčke Oľge Kraftovej. V roku 1905 začína v Bánovciach nad Bebravou svoju samostatnú advokátsku kariéru. Po ôsmich rokoch sa žení s Annou, dcérou významného štúrovského historika Júlia Bottu. V 1914 narukoval k trenčianskemu pluku. Bol obvinený z vlastizrady, roku 1915 odvelený na ruský front, prešiel do ruského zajatia a po čase sa zapojil do československého odboja v Rusku. Redigoval viacero časopisov- voronežský Čechoslovan (tu sa stretol so spisovateľskými kolegami Jozefom Gregorom-Tajovským a J.Haškom), kyjevské Slovenské hlasy. Bol zvolený za podpredsedu ruskej odbočky Československej národnej rady a po zložitých politických kolíziách s boľševikmi sa dostal domov. V roku 1919 sa pustil do povojnového budovania vo viacerých úradoch dožívajúcej republiky. V roku 1922 bol županom v Rimavskej Sobote, potom veľkožupanom v Nitre, v roku 1929 prešiel do Bratislavy, kde sa stal vládnym radcom, neskôr viceprezidentom Krajinského úradu. Aktívne sa zúčastňoval nielen na politickom, ale i kultúrnom a spoločenskom živote. V rokoch 1930 – 1939 bol podpredsedom Spolku slovenských spisovateľov, v roku 1933 sa stal šéfredaktorom v časopise Slovenské smery umelecké a kritické. V roku 1939 sa utiahol do súkromia, no i napriek tomu podporoval protifašistické hnutie. 27. novembra 1945 bol ako prvý Slovák menovaný za národného umelca, no o mesiac neskôr zomiera. V roku 1950 boli jeho telesné pozostatky odvezené a uložené do rodinnej hrobky Jesenských na Národnom cintoríne v Martine. (Zdroj: Ďalšie informácie vo Wikipédii a biografickom slovníku.)
Vzdelanie získaval postupne: 1884 meštianska škola, Martin; 1885 – 88 gymnázium, Banská Bystrica, 1888 – 89 Rimavská Sobota, 1889 – 93 Kežmarok, 1893 – 96 Právnická akadémia, Prešov, 1896 – 1901 univerzita, Kluž (Rumunsko), 1901 doktorát na právnickej akadémii v Kluži, 1905 advokátska skúška, Budapešť.
Pôsobil: 1900 - 04 advokátsky koncipient, Bytča, Liptovský Mikuláš, Martin, Nové Mesto nad Váhom, 1906 - 14 samostatný advokát, Bánovce nad Bebravou, 1914 vojak rakúsko-uhorskej armády, 1915 uväznený, odvedený na ruský front, 1916 príslušník česko-slovenských légií a redaktor Čechoslovana vo Voroneži v Petrohrade (spolu s Tajovským), 1916 - 17 redaktor Slovenské listy, Petrohrad, Moskva, Kyjev, 1918 podpredseda ruskej odbočky Československej národnej rady, Omsk, 1919 - 22 župan Gemersko-malohontskej župy
1923 - 27 nitriansky župan, 1928 - 38 vládny radca Krajinského úradu, 1931 - 35 krajinský viceprezident, Bratislava, 1932 - 38 predseda Spolku slovenských spisovateľov,1933 šéfredaktor časopisu Slovenské smery umelecké a kritické, 1939 - 45 podporoval protifašistické hnutie.
Ocenenie získal v roku 1945 - národný umelec. Ďalšie informácie
na stránke . Z diela J.Jesenského nájdete tu. Z jeho života tu Malomestské rozprávky tu.

"Šťastie je uhol pohľadu"

Blaise Pascal (1623 – 1662) francúzsky filozof, matematik, fyzik, prozaik

Nar. 19. jún 1623 Clermont-Ferrand, Francúzsko Úmrtie 19. august 1662 Paríž, Francúzsko. Z jeho citátov niekoľko.

Aby sme mohli ohodnotiť čnosti človeka, netreba sa naň pozerať pri veľkých udalostiach, ale pri každodennom živote.
Múdry človek nemiluje preto, že z toho má prospech, ale preto, že nachádza šťastie v samotnej láske.
Rozumný človek nemiluje preto, že je to výhodné, ale preto, že v samej láske nachádza šťastie.
Slabosi sú ľudia, ktorí poznajú pravdu, ale zastávajú ju len dovtedy, kým majú z nej prospech.
Nešťastie človeka začína tým, že nie je schopný v miestnosti zostať iba sám so sebou.
Málo priateľstiev by zostalo, keby každý vedel, čo o ňom za chrbtom hovorí jeho priateľ.
Nielen pravda sama poskytuje istotu, ale už i jej samotné hľadanie upokojuje.
Človek je úbohý, pretože je človekom. A zároveň je veľký, pretože to vie.
Pravda poskytuje istotu, ale až aj samotné jej hľadanie poskytuje pokoj.
Oni, ktorých nazývame starými, boli v skutočnosti vo všetkom noví.
Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobrého zbadá v ľuďoch.
Boh vštepuje náboženstvo do ducha dôvodmi a do srdca milosťou
Šťastný chce byť každý človek. Aj ten, čo sa napokon obesí.
V každom človeku je priepasť, ktorú môže naplniť iba Boh.
Keď milujeme, zdá sa nám, že sme inakší ako predtým.
Rozumný človek vie, že utrpenie mu nie je vrodené.
Srdce má svoje dôvody, o ktorých rozum nič nevie.
Náhoda pomáha tým, ktorí sú na ňu pripravení.
Človek nekonečne prevyšuje ľudí.
Neveriaci veriť musí najviac.
I srdce má svoj rozum.
Stačí akákoľvek hlúposť, aby človeka zabila.
Všetky dobré zásady sú už napísané. Teraz ich ešte treba uskutočniť.
Existuje aj v tomto znení: V každom človeku je priepasť - vyplniť ju môžeme iba Bohom.
V tejto dobe je pravda taká zatemnená a lož taká zavedená, že pravdu môže poznať iba ten, kto ju miluje.
Ak chce niekto niekoho napraviť a dokázať mu, že sa mýli, musí si všimnúť, z ktorej strany hľadí na vec jeho protivník, lebo z tej strany má spravidla pravdu. To mu treba priznať a potom mu treba ukázať druhú stranu, z ktorej nemá pravdu. To, že si človek uvedomí nezmyselnosť pozemského života, ho núti vsadiť na to, že Boh existuje, aj napriek nemožnosti dokázať toto presvedčenie. Ak poznáme Boha bez toho, aby sme poznali svoju biedu, dospejeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu, bez toho aby sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Krista, prídeme do stredu v ktorom môžeme nájsť i Boha i svoju biedu.

Pascalov trojuholník

http://it.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal

Originál textu je TU! a tu!

Prírodovedec a náboženský filizof a vďaka poučkám o reze kužeľom, vynálezu počítacieho stroja, objavenia zákona o spojitých nádobách a prvému meraniu tlaku vzduchu sa Blaise Pascal (1623-1662) stal jedným z najvýznamnejších prírodovedcov sveta.  Francúzsko ho dodnes uctieva ako svojho najväčšieho génia náboženskej filozofie. Mnohé črty jeho vierouky sa znova objavujú u Kierkegaarda. Blaise Pascal ,  narodil sa 19. júna 1623 v Clermont-Ferrand,  už v detstve prejavoval nezvyčajné nadanie na riešenie komplikovaných problémov. Jeho otec, finančný a daňový odborník s prekvapením zistil, že malý Blaise, ktorý ešte vôbec nemal matematiku, sa sám od seba naučil základné pojmy Euklidovej geometrie. A sotva dovŕšil šestnásť rokov, v pojednaní o rezoch kužeľom , v ktorom elypsu, parabolu a hyperbolu zobrazil ako projekcie kruhu, odvodil vetu o Pascalovom šesťuholníku, pomenovanú podľa neho. Roku 1642 poveril francúzsky minister financií Pascalovho otca, aby zaviedol nový daňový systém v Rouene. Keď mladý Pascal videl, ako sa trápi s ťažkými výpočtami, vynašiel a zostavil prvý mechanický počítačový stroj, podľa princípov ktorého sa konštruovali všetky počítacie stroje, až kým sa neobjavili dnešné elektronicky riadené počítače. Pascalovou podstatnou črtou ostala po celý život túžba pomáhať iným. So záujmom sledoval v Rouene pokusy s ortuťou u Galileovho žiaka (Florentínčana) Torricelliho, . Na Torricelliho sa obrátili o radu vŕtači studní vo Florencii, keď sa im ani pomocou najsilnejších čerpadiel nepodarilo vytiahnuť vodu vyššie ako na 32 stôp (=10 metrov). Ani Galilei nevedel problém vyriešiť a napokon usúdil, že sa prúd vody pretrhne ako príliš napnutý povraz. Torricelli však chcel prísť veci na koreň. Nadišiel čas, keď už nestačilo usilovať sa o riešenie tajomstiev prírody len teoretickými úvahami, keď už boli nevyhnutné aj praktické experimenty. Torricelli si dal teda vyfúkať metrové, na jednom konci uzavreté sklené rúry, ktoré napokon naplnil vodou a otvoreným koncom ponoril do nádrže s vodou. Skonštatoval, že z rúry odtiekla do nádrže iba malá časť vody, a síce v takom objeme, o akých klesol stav vody v sklenej rúre. Čo bolo však teraz v dutom prieskore, ktorý vznikol v hornej časti rúry? Nič? Túto jednoduchú odpoveď zakazovalo ešte vždy posvätné učenie Aristotela, podľa ktorého panoval v prírode takzvaný horror vacui: príroda neznesie prázdny priestor, pretože keď sa jedna látka - či už pevná, tekutá alebo plynná - premiestni, okamžite ju nahradí iná. Torricelli a jeho priate Viviani pokračovali vo svojich pokusoch. Teraz však namiesto vody použil ortuť. Jej stĺpec klesol v uzavretej sklenej rúre podstatne hlbšie ako u vody, no tak isto zreteľne presahoval hladinu ortuti v nádrži. Na ortuť v nádrži musel teda pôsobiť nejaký tlak a tak vytvárať rovnováhu so stĺpcom v rúre. Mohol to byť vzduch? Má vzduch hmotnosť? Torricelli bol o tom presvedčený a tak isto sa domnieval, že v hornej časti rúry vzniklo vákuum - nevedel to však dokázať. Tento problém zamestnával dlhší čas aj Pascala. Po mnohých, sčasti aj nákladných a ťažkých pokusoch, prišiel na geniálny nápad: ak masa vzduchu, ktorá sa rozprestiera nad zemou, má skutočne hmotnosť a vyvíja tlak, potom ten tlak musí byť tým vyšší, čím väčšie je množstvo vzduchu, doliehajúce na určité miesto, najvyšší je teda na rovine. Naproti tomu na vrchu, kde je vzduchový stĺpec nižší o výškový rozdiel, musí byť aj nižší tlak. Pretože Pascal žil na nížine, poprosil svojho švagra, ktorý býval na úpätí Puy-de-Dôme, vysokého 1465 metrov, aby zopakoval pokus tam. Výsledok ukázal, že na vrchu bol ortuťový stĺpec o niekoľko cólov nižší ako na rovine. Týmto spôsobom nielenže sa vydaril dôkaz, ale zároveň - keďže prístroj ukazuje aj výkyvy tlaku vzduchu - bol vynájdený aj barometer. Písal sa rok 1648. V nasledujúcom období sa Pascal venoval zase matematike a okrem iného vyvinul poZčet pravdepodobnosti, ktorý hrá dnes dôležitú úlohu v poisťovníctve a nukleárnom výskume. Vo fyzike sa zaoberal rovnováhou tekutín a vypracoval zásady hydrostatiky, ktorá je napríklad základom hydraulického lisu. Ďalej sa mu podaril vyriešiť problém cykliody, krivky, ktorý opíše zvolený bod kotúľajúcej sa kružnice, napríklad koleso. Potom sa však s vedou rozlúčil. Už od roku 1646 mal úzky kontakt so sektou jansenistov, ktorú cirkev zavrhovala. A keď 23. novembra 1654 zažil náboženskú víziu, utiahol sa do kláštora Port Royal, aby zvyšok života strávil teologickými štúdiami a zbožnými meditáciami. Tam napísal aj viacero polemický spisov, v ktorých obraňoval učenie jansenistov proti rímskej kúrii a jezuitom. S ostrovtipom a iróniou zastával jansenistické poňatie Božieho predurčenia človeka a neovplyvniteľnosť milostivého Božieho rozhodnutia. Blaise Pascal zomrel vo veku tridsaťdeväť rokov 19. augusta 1662. Blaise Pascal, matematicko-filozofický génius, hoci ako kresťan, hlavný pilier svojej viery nachádzal v Kristovi, v otázke existencie Boha začínal rozumovými úvahami. Jednu z nich predložil: "Je Boh?" Otázka života i smrti. Ak Boh jestvuje, má to dosah aj pre môj život i pre moju smrť. Ak ho ignorujem, skočím pri smrti do tmy? B. Pascal napísal: "Je Boh alebo nie?" Hrá sa hra, v ktorej padne panna alebo lev. Na čo stavíte? Poviete, že je správne nestaviť sa vôbec? Lenže vy si jedno musíte voliť. Nie je to dobrovoľné – ste nalodený. Osobne sa vás to týka. Pre čo sa teda rozhodnete?

Friedrich NIETZSCHE

Narodil sa ako syn evanjelického farára v Röckene pri Lützene. Dostal meno Friedrich Wilhelm Nietzsche. Jeho otec sa pri krste spýtal: "Čo si myslíte, že sa stane z tohto človeka, dobro alebo zlo?" Neskôr sa sám Nietzsche vo svojej knihe Mimo dobra a zla, snaží zotrieť dichotómiu medzi týmito dvoma svetmi. Neoverené pramene tvrdia, že mal poľský grófsky pôvod. Keď mal Friedrich dva roky, narodila sa mu sestra Elisabeth a neskôr aj brat Joseph. V roku 1847 však prichádza zlom šťastného detstva, keď u jeho otca diagnostikovali smrteľnú chorobu mäknutia mozgu. Sám Friedrich bol svedkom jeho bolestných výkrikov, či stavov bezvedomia. Už sem niektorí kladú korene jeho pochybnosti o kresťanstve, keď bol už tak skoro konfrontovaný s myšlienkou, prečo Boh dopúšťa také krivdy na spravodlivých a jemu verných služobníkov. V roku 1849 nakoniec jeho otec následkom choroby podľahol a roku 1850 zomiera aj jeho brat Joseph.

Celá www stránka venovaná, katolicizmom a Cirkvou zavrhovanému a neprávom odsudzovanému,  Friedrichovi Nietzchemu je TU!

Život velikána v dátach rokov:
1884 - 15. októbra sa na fare v Röckene pri Lützene v provincii Sasko narodil Freidrich Nietzsche. Ako dieťa evanjelického pastora Carla Ludwiga a jeho ženy Franzisky.
1849 - 30. júla umiera otec Friedricha Nietzscheho.
1850 - Rodina sa sťahuje do Naumburgu.
1858 - Október 1858 až september 1864 študuje na gymnáziu Schulpforta naďaleko Naumburgu.
1864 - Október: zapisuje sa na teológiu a klasickú filológiu na univerzite v Bonne
1865 - Október: pokračuje v štúdiu na univerzite v Lipsku. Zoznamuje sa so Schopenhauerovým hlavným dielom.
1866 - Začína sa priateľstvo j Erwinom Rohdem
1868 - 8. november: po prvý krát sa osobne stretáva s Richardom Wagnerom v Lipsku
1869 - Február: povolaný na univerzitu v Bazilej ako mimoriadny profesor klasickej filológie.
17. máj: Prvý krát navštívil Wargerovcov v Tribschene neďaleko Lucernu.
28. máj: na univerzite v Bazilej nástupná reč o Homérovi a klasickej filológii. Začiatok kontaktov s Jacobom Burckhardtom.
1869-71 - Vznik Zrodenie tragédie. (vychádza na Nový rok 1872)
1870 - Marec: získanie riadneho titulu profesora
August: ako dobrovoľný ošetrovateľ sa zúčastnil Prusko - Francúzskej vojna, ťažké ochorenie.
Október: návrat do Bazilej. Počiatok kamarátstva s teológom Franzom Overbeckom.
1872 - Február - Marec: bazilejské prednášky O budúcnosti našich vzdelávacích ústavou. (publikované až v pozostalosti)
Apríl: Wagnerov odchod z Tribschenu
22. máj: položenie základného kameňa k Veľkému bayreuthskému festivalovému domu, Wagner a Nietzsche v Bayreuthe
1873 - Prvá Nečasová úvaha: David Strauss, vyznavač a spisovateľ
Druhá Nečasová úvaha: O úžitku a škodlivosti histórie pre život. (vychádza v 1874)
Fragment: Filozofia v tragickom období Grékov. (publikované až v pozostalosti)
1874 - Tratia Nečasová úvaha: Schopenhauer ako vychovávateľ
1875-76 - Štvrtá Nečasová úvaha: Richard Wagner v Bayreuthe
1875 - Október: prvé zoznámenie s muzikantom Petrom Gastom (Heinrich Köselitz)
1876 - August: prvý bayreuthský festival. Nietzsche v Bayreuthe.
September: začiatok priateľstva s psychológom Paulom Reé. Ďalšie zhoršovanie choroby.
Október: Na bazilejskej univerzite si berie zdravotnú dovolenku. V zime v Sorrente s Reém a Malwidou von Meysenburg
Október - November: posledné Nietzscheho stretnutie s Wagnerom v Sorrete.
1876-78 - Ľudské, príliš ľudské. Prvý diel.
1878 - 3. január: Wagnerova posledná zásielka Nietzschemu: Parsifal.
Máj: Posledný list Nietzscheho Wagnerovi spolu so zaslaním Ľudského príliš ľudského.
1879 - ťažké ochorenie. Vzdáva sa profesúry na univerzite v Bazilej.
1880 - Pútnik a jeho tieň. Ľudské príliš ľudské. Druhý diel.
Marec - Jún: prvý pobyt v Benátkach
Od Novembra: prvá zima v Janove
1880-81 - Ranné zore. ( Morgenröte )
1881 - Prvé leto v Sils Maria
27. November: Nietzsche počuje po prvý krát v Janove Bizetovu Carmen
1881-82 Radostná veda
1882-88 Pokus o prehodnotenie všetkých hodnôt
1882 - Marec: Cesta na Sicíliu
Apríl - November: Obdobie priateľstva s Lou Salomé
Od Novembra: zima v Rapalle
1883 - Február: v Rapalle vzniká prvý diel Tak vravel Zarathustra (vytlačený v 1883)
Od Decembra prvá zima v Nice
1884 - Január: v Nice vzniká tretí diel Zarathustru. (vychádza v 1884)
August: návšteva Heinricha von Stein v Sils Maria
November - Február 1885: v Mentone a Nice vzniká štvrtý diel Zarathustru. (súkromne vydané v 1885)
1884-85 - Mimo doba a zla. (vychádza v 1886)
1886 - Máj - Jún: s Erwinom Rohdem naposledy spolu v Lipsku
1887 - Genealógia morálky
11. November: posledný list Erwinovi Rohdemu.
1888 - Apríl: prvý pobyt v Turíne. - Georg Brandes má na kodanskej univerzite prednášky o "nemeckom filozofovi Friedrichovi Nietzschem"
Máj - August: Prípad Wagner. Zakončenie Dionýzových dytrhyrambií.
August - September: Súmrak modiel. (vychádza v januári 1889)
September: Antikrist. Pokus o kritiku kresťanstva. (Prehodnotenie všetkých hodnôt I )
Október - November: Ecce homo. ( vychádza v roku 1908 )
December: Nietzsche contra Wagner. Akty psychológove. ( uverejnené až v Diele)
1889 - V januárových dňoch duševné zrútenie v Turíne
1897 - Veľká noc: smrť Nietzscheho matky. So sestrou sa presídli do Weimaru.
1900 - 25.augusta Nietzsche vo Weimare umiera.

Pravý muž chce dvoje: nebezpečenstvo a hru. Preto chce ženu: najnebezpečnejšiu hračku.(Nietsche)
Nemecký filozof a romantik Nietsche by sa asi pomiatol, keby mu povedali, že jeho menom nacisti budú raz
posväcovať plynové komory.

Kniha: Yalom, Irvin, D.:
Když Nietsche plakal; Nietsche: „Kto vie prečo, vie aj ako!" Motív znamená vedieť prečo. „Človek má vždy niečo dôležitejšie na práci, než sa ženiť.“ F. Nietzsche Myšlienkou na samovraždu preklenieme nie jednu zlú noc.. (Nietsche).
Fridrich Nietzsche: Tak pravil Zarathustra, Odeon, Praha 1968
Hans Joachim Storig: Malé Dejiny Filozofie,Karmelitánske nakladatelství, Kostelní Vydôí, 2000 ;
Knihy duchovno... Obsahový list  Friedrich Nietsche: Tak vravel Zarathustra  Myšlienky Nietzscheho 
Pravý muž chce dvoje: nebezpečenstvo a hru. Preto chce ženu: najnebezpečnejšiu hračku.(
Nietsche Betlehém: "
že Boh je mŕtvy"
Nietsche hovoril o dokonalej bytosti -
o človeku obecne  Nové Dimenzie a test Nietzsche a skaza - dialógy, úvahy rady.  Nietzsche - Rasizmus aktuálny v dnešku, píše sa...   Praque report píše...  Najradikálnejšie kroky v živote    „To, čo nás nezabije, nás urobí silnejšími"
. Budhizmus s výrokom Nietzscheho. Adalrámpv deň  Smrť alebo život...

Cesta utrpenia sa pre Krista síce nekončila, Via Doloresa pokračovala ďalej, ale k miestu jeho pozemskej smrti to už nebolo ďaleko. A práve vtedy klesol tretíkrát. Padol z lásky k nám.
Ak by on nepadol, ako by sme si my mohli odpustiť to, že sme padli? Ako by sme prijali totálnu prehru, ktorá raz príde? Tak aj Friedrich Nietsche povedal, že Boh neexistuje a keby aj existoval, ako by mohol prežiť to, že ním nie je on? To je logika obrátená na ruby. Prázdna sofistika, lebo práve preto, že existuje, sme aj my. Keby Boha nebolo, my by sme neboli určite.Nietsche nepochopil, že preto jestvuje, lebo vychádza z Boha, z jeho podstaty, nie Boh z neho. Preto nepopierajme svoje telo, ale ho prekonajme. Premôžme zmysly, čo nás pútajú k zemi k večnému zákonu sefer jecira, že dobro očisťuje zlo a zlo očisťuje dobro, či tomu, že dobro sa uchováva pre dobré a zlo pre zlé.
Diskusia  SECULAR LETTERS:  Klerikalizmus je ako každý IZMUS!
Nietsche oslovuje ľudí i v dnešnej dobe: Friedrich Nietsche vo svojom diele uviedol: „Mužovo blaho sa volá: ja chcem. Ženino blaho sa volá: on chce.“ A súčasná
slovenská feministka Ľuba Kobová to zhrnula: „On chce. Ona musí?“ Etika   Filozofia referáty

 

NOSTRADAMUS A JEHO PROROCTVO

CENTURIE VII
I.
L'arc du thresor par Achilles deceu, Aux procrées sceu la quadrangulaire:
Au faict Royal le comment sera sceu, Cors veu pendu au veu du populaire.

The arc of the treasure deceived by Achilles the quadrangule known to the procreators.
The invention will be known by the Royal deed; a corpse seen hanging in the sight of the populace.
Oblouk pokladu podveden Achillem,čtyôhranný známý stvoôitelům.
vynález bude známý jako královský čin; mrtvola bude viděna oběšena v zracích lidu.
II.
Par Mars ouvert Arles ne donra guerre. De nuict seront les soldartz estonnés:
Noir, blanc ? l'inde dissimulés en terre, Sous la faincte umbre traistres verez & sonnés.

Arles opened up by war will not offer resistance, the soldiers will be astonished by night.
Black and white concealing indigo on land under the false shadow you will see traitors sounded.
Arles zpôístupněn válkou nebude neklást odpor,vojáci budou užaslí za noci.
černobílá kresba skryje indigo na zemi pod klamným stínem vy budete vidět zrádce znít.
III.
Apres de France la victoire navale, Les Barchinons, Saillinons, les Phocens,
Lierre d'or, l'enclume serré dedans la basle, Ceux de Ptolon au fraud seront consens.

After the naval victory of France, the people of Barcelona the Saillinons and those of Marseilles;
the robber of gold, the anvil enclosed in the the ball, the people of Ptolon will be party to the fraud.
Po námoôním vítězství Francie, lidé Barcelonských Saillinonů a ti z Marseilles;
lupič zlata, kovadlina vložena v kouli,lidé Ptolon budou se propůjčovat k podvodu.
IV.
Le duc de Langres assiegé dedans Dolle, Accompaigné d'Ostun & Lyonnais:Geneve, Auspour, joinct ceux de Mirandole, Passer les monts contre les Anconnois.

The Duke of Langres besieged at Dôle accompanied by people from Autun and Lyons.
Geneva, Augsburg allied to those of Mirandola, to cross the mountains against the people of Ancona.
Vévoda Langres obležen v Dolle doprovázený s lidmi z Autunu a Lyonu.
Ženeva, Augsburg spojený s těmi z Mirandoly, pôejde hory proti lidem z Ancony.
V.
Vin sur la table en sera respandu Le tiers n'aura celle qu'il pretendoit:
Deux fois du noir de Parme descendu, Perouse ? Pize fera ce qu'il cuidoit.

Some of the wine on the table will be spilt, the third will not have that which he claimed.
Twice descended from the black one of Parma, Perouse will do to Pisa that which he believed.
Jedno z vín bude na stole rozlito,tôetí nebude vlasnit to, co on vymáhal.
dvakrát pocházel z černochů jeden z Parmy,Perouse bude dělat v Pise to,v co on věôil.
VI.
Naples, Palerme, & toute la Secille, Par main barbare sera inhabitee,
Corsique, Salerne & de Sardeigne l'isle, Faim, peste, guerre fin de maux intemptee.
Naples, Palerma and all of Sicily will be uninhabited through Barbarian hands.
Corsica, Salerno and the island of Sardinia, hunger, plague, war the end of extended evils.
Neapol, Palermo a všechno z Sicílie bude neobyvatelné skrz barbarské ruce.
Korsika, Salerno a ostrov Sardinia,hlad, mor, válka konec rozšíôeného zla.
VII.
Sur le combat des grans cheveux, legiers, On criera le grand croissant confond.
De nuict tuer monts, habits de bergiers, Abismes rouges dans le fossé profond.

Upon the struggle of the great light horses,it will be claimed that the great crescent is destroyed.
To kill by night, in the mountains, dressed in shephers' clothing, red gulfs in the deep ditch.
Na zápas velikých lehkých kavalerií,bude požadován že veliký půlměsíc je zničen.
zabít za noci, v horách,oblečený v shephers' šatech, rudé víry v širokém pôíkopu.
VIII.
Flora fuis, fuis le plus proche Romain, Au Fesulan sera conflict donné:
Sang espandu les plus grands prins ? main, Tample ne sexe ne sera pardonné.

Florense, flee, flee the nearest Roman, at Fiesole will be conflict given:
blood shed, the greatest one take by the hand, neither tample nor sex will be pardoned.
Florense, uteč, uprchni nedaleko Ôíman,v Fiesole bude sporu dohodnuto:
pokrevní bouda, jeden největší vezme za ruku,nikdo se neuchrání ani pohlavní styk nebude prominut.
IX.
Dame ? l'absence de son grand capitaine, Sera priee d'amours du Viceroi,
Faincte promesse & malheureuse estraine, Entre les mains du grand Prince Barrois.

The lady in the absence of her great master will be begged for love by the Viceroy.
Feigned promise and misfortune in love, in the hands of the great Prince of Bar.
Dáma v nedostatku jejího velikého pána bude žebrat pro lásku u místokrále.
smyšlený slib a neštěstí v lásce,v rukou velikého prince Môíže.
X.
Par le grand Prince limitrophe du Mans Preux & vaillant chef de grand excercite:
Par mer & terre de Gallotz & Normans, Caspre passer Barcelone pillé isle.

By the great Prince bordering le Mans, brave and valliant leader of the great army;
by land and sea with Bretons and Normans, to pass Gibraltar and Barcelona to pillage the island.
Velikým knížetem ohraničeno je lidstvo,statečný a statečný vůdce veliké vojenské armády;
po souši a moôi s Bretonci a Normany,pôejdou Gibraltar a Barcelonu aby drancovali ostrov.
XI.
L'enfant Royal contemnera la mere, Oeil, piedz blessés, rude, inobeissant,
Nouvelle ? dame estrange & bien amere, Seront tués des siens plus de cinq cens.

The royal child will scorn his mother, eye, feet wounded rude disobedient;
strange and very bitter news to the lady;
more than five hundred of here people will be killed.
Královské dítě bude pohrdat svou matku,oko, nástupce zraněný hrubý neposlušný;
cizí a velmi hoôká zpráva pro dámu;více než pět stovek zdejších lidí bude zabito
XII.
Le grand puisné fera fin de la guerre, Aux dieux assemble les excusés:
Cahors, Moissac iront long de la serre, Reffus Lestore, les Agenois razés.

The great younger son will make an end of the war, he assembles the pardoned before the gods;
Ahors and Moissac will go far from the prison, a refusal at Lectoure, the people of Agen shaved.
Veliký mladší syn udělá konec války, on svolá odpuštění pôed bohy;
Ahors a Moissac půjdou daleko od vězení, odmítnutí v Lectoure, lidé Agenu oholeni.
XIII.
De la cité marine & tributaire, La teste raze prendra la satrapie:
Chasser sordide qui puis sera contraire Par quatorze ans tiendra la tyrannie.

From the marine tributary city, the shaven head will take up the satrapy;
to chase the sordid man who will the be against him. For fourteen years he will hold the tyranny.
Z námoônictva odváděny daně městu,oholená hlava zdvihne prokletí;
stíhat nízkého muže jenž je vůlí proti němu.pro čtrnáct let on bude držet tyranství.
XIV.
Faux esposer viendra topographie, Seront les cruches des monuments ouvertes:
Pulluler secte saincte philosophie, Pour blanches, noirs, & pour antiques verts.

He will come to expose the false topography, the urns of the tombs will be opened.
Sect and holy philosophy to thrive, black for white and the new for the old.
On pôjde se vydat napospas klamný místopis,urna hrobu bude otvorené,
sekta a svatá filozofie vzrůstají, černý pro bílý a nový pro starý.
XV.
Devant cité de l'Insubre contree, Sept and sera le siege devant mis:
Le tres grand Roi y fera son entree, Cité puis libre hors de ses ennemis.

Before the vity of the Insubrain lands, for seven years the siege will be laid;
a very great king enters it, the city is then free, away from its enemies.
Pôedtím životně důležitý Insubrain pôistává, po sedm let obklíčení bude dáno;
velmi veliký král vstoupí to,město je pak volné, volné od svých nepôátel.
XVI.
Entrée profonde par la grand Roine faicte Rendra le lieu puissant inaccessible:
L'armee des trois lions sera deffaite,Faisant dedans cas hideux & terrible.

The deep entry made by the great Queen will make the place powerful and inaccessible;
the army of the three lions will be defeated causing within a thing hideous and terrible.
Hluboký vstup udělal velikou královnou udělá domovinu mocnou a nepôístupnou;
armáda tôí lvů bude poražena pôíčina k věcem ohavným a strašným.
XVII.
Le prince rare de pitié & clemence, Viendra changer par mort grand cognoissance:
Par grand repos le regne travaillé, Lors que le grand tost sera estrillé.

The prince who has little pity of mercy will come through death to change (and become) very knowledgeable.
The kingdom will be attended with great tranquillity, when the great one will soon be fleeced.
Kníže kdo má malý soucit milosrdenství projde smrtí (a stane se) velice moudrým.
Království bude ošetôovat s velikým klidem, když se jeden významný zanedlouho stane ruonovaný.
XVIII.
Les assiegés couloureront leur paches, Sept jours apres feront cruelle issue
Dans repoulsés feu, sang. Sept mis ? l'hache Dame captive qu'avoit la paix tissue.

The besieged will colour their pacts, but seven days later they will make a cruel exit:
thrown back inside, fire and blood, seven put to the axe the lady who had woven the peace is a captive.
Tíseň bude barvit jejich smlouvu, ale o sedm dnů později oni vytvoôí krutý odchod:
odhalen vnitôek, oheň a krev, sedm vsadilo na sekeru dáma která utkala mír je zajatec.
XIX.
Le fort Nicene ne sera combatu, Vaincu sera par rutilant metal
Son faict sera un long temps debatu, Aux citadins estrange espouvantal.

The fort at Nice will not engage in combat, it will be overcome by shining metal.
This deed will be debated for a long time, strange and fearful for the citizens. 
Tvrz v Nice nevstoupí do boje, bude pôekonáno u jasného kovu.
Tento čin bude diskutován dlouho, neznámý a bázlivý pro občany.
XX.
Ambassadeurs de la Toscane langue, Avril & Mai Alpes & mer passer:
Celui de veay exposera l'harangue, Vie Gauloise ne venant effacer.

Ambassadors of the Tuscan language will cross the Alps and the sea in April and May.
The man of the calf will deliver an oration, not coming to wipe out the French way of life.
Velvyslanci etruského jazyka
pôekôíží Alpy a moôe v dubnu a květnu.
Člověk z telete bude zbaven proslovu,
nedospěje se k vymazání francouzských způsobů života.
XXI.
Par pestilente inimitié Volsicque, Dissimulee chassera le tyran:
Au pont de Sorgues se fera la traffique, De mettre ? mort lui & son adherent.

By the pestilential enmity of Languedoc, the tyrant dissimulated will be driven out.
The bargain will be made on the bridge at Sorgues to put to death both him and his follower
Nakažlivou nenávistí Languedoce, tyran skrývaný bude vyhnán.
Smlouva bude zhotovena na most v Sorgues k usmrcení obou , jeho a jeho stoupence
XXII.
Les citoyens de Mesopotamie, Yrés encontre amis de Tarraconne,
Jeux, ritz, banquetz, toute gent endormie Vicaire au Rosne, prins cité, ceux d'Ausone.

The citizens of Mesopotamia angry with their friends from Tarraconne;
games, rites, banquets, every person asleep, the vicar at Rhône, the city taken and those of Ausonia.
Občané Mesopotamia rozhněvaní svými pôáteli z Tarraconne;
hry, obôad, hostiny, každá osoba spící, faráô v Rhône, do města vzat a ten Ausonie.
XXIII.
Le Royal sceptre sera constrainct de prendre, Ce que ses predecesseurs avoient engaigé:
Puis que l'aneau on fera mal entendre, Lors qu'on viendra le palais saccager.

The Royal sceptre will be forced to take that which his predecessors had pledged.
Because they do not understand about the ring when they come to sack the palace.
Královské žezlo bude nucený pôijmout to, co jeho pôedchůdcové dali do zástavy.
Protože oni nevěděli o prstenu když pôišli vykrást palác.
XXIV.
L'enseveli sortira du tombeau, Fera de chaines lier le fort du pont:
Empoisonné avec oeufz de Barbeau, Grand de Lorraine par le Marquis du Pont.

He who was buried will come out of the tomb,he will make the strong one out of the bridge to be bound with chains.
Poisoned with the roe of a barbel, the great one from Lorraine by the Marquis du Pont.
Ten kdo byl pohôben vyjde z hrobu, on vytvoôí silný jeden z mostu aby byl vázán pouty.
Otrávens srnčím a sumcem, veliký jeden z Lotrinsko markýzem du Pont.
XXV.
Par guerre longue tout l'exercite expuiser, Que pour souldartz ne trouveront pecune:
Lieu d'or d'argent, cuir on viendra cuser, Gualois aerain, signe croissant de Lune.

Through long war all the army exhausted, so that they do not find money for the soldiers;
instead of gold or silver, they will come to coin leather, Gallic brass, and the crescent sign of the Moon.
Během dlouhé války všechna vojska vyčerpaná, tak že oni nenaleznou peníze pro vojáky;
namísto zlata nebo stôíbra, oni budou muset razit kůži, Galská mosaz, a ulice znamení luny.
XXVI.
Fustes & galees autour de sept navires, Sera livree une mortelle guerre:
Chef de Madric recevra coup de vivres, Deux eschapeer & cing menees ? terre.

Foists and galleys around seven ships, a mortal war will be let loose.
The leader from Madrid will receive a wound from arrows, two escaped and five brought to land.
Propašovat a galéry kolem sedmi lodí, smrtelná válka bude osvobozena.
Vůdce z Madridu bude raněn šípy, dva uniknou a pět so pôivlastní půdu.
XXVII.
Au cainct de Vast la grand cavalerie, Proche ? Ferrage empeschee au bagaige:
Pompt ? Turin feront tel volerie, Que dans le fort raviront leur hostaige.

At the wall of Vasto the great cavalry are impeded by the baggage near Ferrara.
At Turin they will speedily commit such robbery that in the fort they will ravish their hostage.
V hradbě Vasto ohromného jezdectva jsou zdržování výstrojí blízko Ferrara.
V Turin oni rychle spáchají podobnou loupež, že v tvrzi znásilní své rukojmí.
XXVIII.
Le capitaine conduira grande proie, Sur la montaigne des ennemis plus proche,
Environné, par feu fera tel voie, Tous eschappez or trente mis en broche.

The captain will lead a great herd on the mountain closest to the enemy.
Surrounded by fire he makes such a way, all escape except for thirty put on the spit.
Kapitán bude vést veliký houf na hoôe skončí s nepôítelem.
Obklopený požárem on tvoôí podobnou cestu, všichni uniknou až na tôicet nasazených plivat.
XXIX.
Le grand Duc d'Albe se viendra rebeller A ses grans peres fera le tradiment:
Le grand de Guise le viendra debeller, Captif mené & dressé monument.

The great one of Alba will come to rebel, he will betray his great forebears.
The great man of Guise will come to vanquish him, led captive with a monument erected.
Veliký jeden z Alb dospěje k povstání, zradit své veliké forebears.
Veliký člověk z Guise pôijde porazit jej, vedl zajatce s kolmým pomníkem .
XXX.
Le sac s'approche, feu, grand sang espandu Po, grand fleuves, aux bouviers l'entreprinse,
De Gennes, Nice, apres long attendu, Foussan, Turin, ? Savillon la prinse.

The sack approaches, fire and great bloodshed. Po the great rivers, the enterprise for the clowns;
after a long wait from Genoa and Nice, Fossano, Turin the capture at Savigliano.
Pytel se pôiblíží , palba a veliké krveprolití. Pád veliké ôeky, závod pro šašky;
na dlouho čekej z Janova a Nice, Fossano, Turin zajetí v Savigliano.
XXXI.
De Languedoc, & Guienne plus de dix, Mille voudront les Alpes repasser:
Grans Allobroges marcher contre Brundis Aquin & Bresse les viendront recasser.

From Languedoc and Guienne more than ten thousand will want to cross the Alps again.
The great Savoyards march against Brindisi, Aquino and Bresse will come to drive them back.
Z Languedoc a Guienne více než deset tisíc bude potôebovat opět pôekôižovat Alpy .
Veliký Savoyards kráčet proti Brindisi, Aquino a Bresse budou muset jít je pôivézt zpět.
XXXII.
Du mont Royal naistra d'une casane, Qui cave, & compte viendra tyranniser
Dresser copie de la marche MIllane, Favene, Florence d'or & gens espuiser.

From the bank of Montereale will be born one who bores and calculates becoming a tyrant.
To raise a force in the marches of Milan, to drain Faenza and Florence of gold and men
Z bôehů Montereale narodil se kdosi kdo otravoval a vypočítal vhodného tyrana.
Pozvedají sílu v pochodech Milána, odplavují Faenza a Florencie od zlata a lidí
XXXIII.
Par frause regne, forces expolier, La classe obsesse, passages ? l'espie:
Deux fainctz amis se viendront rallier, Esveiller haine de long temps assoupie.

The kingdom stripped of its forces by fraud, the fleet blockaded, passages for the spy;
two false friends will come to rally to awaken hatred for a long time dormant.
Království holý od svých armád lsti, flotila blokovala, průchod pro zvěda,
dva falešní pôátelé pôijdou vzchopit se a vzbudit nenávist dlouho spící.
XXXIV.
En grand regret sera la gent Gauloise Coeur vain, legier croirera temerité:
Pain, sel, ne vin, eaue : venin ne cervoise Plus grand captif, faim, froit, necessité.

The French nation will be in great grief, vain and lighthearted, they will believe rash things.
No bread, salt, wine nor water, venom nor ale, the greater one captured, hunger, cold and want.
Francouzský národ bude v velikém žalu, zbytečný a marný, oni uvěôí v zbrklé potôeby.
Žádný chléb, sůl, víno ani voda, jed ani světlé pivo, větší jeden úlovek, hlad, zima a potôeba.
XXXV.
La grand pesche viendra plaindre, plorer D'avoir esleu, trompés seront en l'aage:
Guiere avec eux ne voudra demourer, De&cced;ue sera par ceux de son langaige.

The great fish will come to complain and weep for having chosen, deceived concerning his age:
he will hardly want to remain with them, he will be deceived by those (speaking) his own tongue.

Veliká ryba pôijde si stěžovat a ronit slzy pro vlastní volbu, podvádí co se týče svého věku:
on bude tvrdě potôebovat zůstat s nimi, on bude oklamán tímto (mluvící) svým vlastním jazykem.
XXXVI.
Dieu, le ciel tout le divin verbe ? l'unde, Porté par rouger sept razes ? Bisance:
Contre les oingz trois cens de Trebisconde, Deux loix mettront, & l'horreur, puis credence.

God, the heavens, all the divine words in the waves, carried by seven red-shaven heads to Byzantium:
against the anointed three hundred from Trebizond, will make two laws, first horror then trust.
Bůh, nebe, všechna boží slova ve vlnách, uskutečnil u sedmi rudých-oholených hlav k Byzancii:
proti tôem stům posvěceným z Trebizond, dělat dvě práva, první hrůza pak víra.
XXXVII.
Dix emvoyés, ched de nef mettre ? mort, D'un adverti, en classe guerre ouverte:
Confusion chef, l'un se picque & mord, Lerin, stecades nefz cap dedans la nerte.

Ten sent to put the captain of the ship to death, are altered by one that there is open revolt in the fleet.
Confusion, the leader and another stab and bite each otherat Lerins and the Hyer?s, ships, prow into the darkness.
Deset posláno kapitánovi lodi k trestu smrti, jsou změněni u někoho že tam je otevôená vzpoura ve flotile.
Zmatek, vůdce a jiná pomluva a koušou se vzájemně v Lerins a Hyerès, lodě, koráb do temnoty.
XXXVIII.
L'aisné Royal sur coursier voltigeant, Picquer viendra si rudement courir:
Gueulle, lipee, pied dans l'estrein pleignant Trainé, tiré, horriblement mourir.

The elder royal one on a frisky horse will spur so fiercely that it will bolt.
Mouth, mouthfull, foot complaining in the embrace; dragged, pulled, to die horribly.
Starší královský na rozpustilém koni pobízet tak prudce, že on vyrazí.
Ústa, výkôik, noha stěžuje si v objetí; vlečení, namožený, zemôe děsný.
XXXIX.
Le conducteur de l'armeé Fran&cced;oise, Cuidant perdre le principal phalange:
Par sus pave de l'avaigne & d'ardoise, Soi parfondra par Gennes gent estrange.

The leader of the French army will expect to lose the main phalanx.
Upon the pavement of oatrs and slate the foreign nation will be undermined through Genoa.
Vůdce francouzské armády bude očekávat ztrátu hlavního válečného šiku.
Na dláždění oves a bôidlice cizí národ bude podlomovat prostôedníctvím Janova.
XL.
Dedans tonneaux hors oingz d'huile & gresse, Seront vingt un devant le port fermés,
Au second guet par mont feront prouesse: Gaigner les portes & du guet assommés.

Within casks anointed outside with oil and grease twenty-one will be shut before the harbour,
at second watch; through death they will do great deeds; to win the gates and be killed by the watch.
V sudech pomazaných z venku olejem a tukem dvacet-jeden bude zavôených pôed pôístavem,
v druhé hodině; prostôednictvím smrti oni budou dělat veliké skutky; k dosažení vrat a jsou zabiti hlídkou.
XLI.
Les oz des pieds & des main enserrés, Par bruit maison long temps inhabitee:
Seront par songes concavent deterrés, Maison salubre & sans bruit habitee.

The bones of the feet and the hands locked up, because of the noise the house is uninhabited for a long time.
Digging in dreams they will be unearthed, the house healthy in inhabited without noise.
Stopy kostí a rukou skrývají, kvůli hluku dům je neobydlený na dlouho.
Kopání ve snech, oni budou objeveni, dům zdraví prospěšný, bydlení bez hômotu.
XLII.
Deux de poison saisiz nouveau venuz, Dans la cuisine du grand Prince verser:
Par le soillard tous deux au faicts cogneuz Prins que cuidoit de mort l'aisné vexer.

Two newly arrived have seized the poison, to pour it in the kitchen of the great Prince.
By the scullion both are caught in the act, taken he who thought to trouble the elder with death.
Dva čerstvě pôíchozí jsou opatôeni jedem, k nasypání v kuchyních velikého knížete.
veslaôem oba jsou pôistiženi, vzatý on kdo mínill trápit staršího se smrtí.


Peeložené 3.3.1999 Marc Nijweide a Jaroslav Mašek Zdroj:Nostrad - internet


ODKAZY: 

agnesa@seznam.cz

http://www.cezmin.land.ru

Príroda: http://eufrosyne.wz.cz

Milujem pani P...: http://milujempanip.wz.cz

Milovaná príroda: http://www.cezmina.szm.sk

Veľká noc: http://www.eufrosyne.szm.com

Veľká noc: http://cbrsk2.pisem.net

Veľká noc: http://velkanoc.ic.cz

 Vianoce: http://vianocesk.ic.cz

Vianoce: http://www.cbrsk3.pisem.net   

CB rádioamatérske hobby: http://cbrsk.euweb.cz

Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.land.ru

Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.pisem.net

Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz

CB rádioamatérske hobby: http://www.sweb.cz/agnesa

Svadba Chlebany: http://www.svadba-chlebany.land.ru

Obec Horné Chlebany: http://www.sweb.cz/hornechlebany

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]